Navigačný riadok

Diskriminácia

Nediskriminačné vstupné do rumunských kláštorov

Istý francúzsky občan sa sťažoval na diskriminačné vstupné pre turistov do rumunských kláštorov.

Vstupné pre turistov, ktorí neboli z Rumunska, bolo dvakrát vyššie ako vstupné pre rumunských občanov. Keďže tento prístup bol v rozpore zo zásadami EÚ, rumunské centrum siete SOLVIT presvedčilo cirkevné orgány, aby sa v kláštoroch vyberalo nediskriminačné vstupné.

Vyriešené za 9 týždňov.


Švédi sa môžu zúčastniť rakúskych športových podujatí

Švéd žijúci v Rakúsku nemohol nastúpiť ako hráč vo svojej obľúbenej športovej disciplíne – curlingu. Podľa pravidiel Rakúskej curlingovej federácie mohli curlingoví hráči, ktorí nie sú z Rakúska, nastúpiť na rakúsky šampionát, len ak žili v Rakúsku 18 mesiacov.

Okrem toho, v každom tíme mohol byť len jeden zahraničný hráč.

SOLVIT poukázal na to, že tieto pravidlá sú diskriminačné, a presvedčil federáciu, aby zo svojich nariadení odstránila kvótu týkajúcu sa zahraničných hráčov.

Vyriešené za 18 týždňov.


Nórska loď v prístave Spojeného kráľovstva už nemusí platiť extra poplatky

Nórskej lodi prevážajúcej hnojivo z Nórska do Severného Írska bol zaúčtovaný vyšší poplatok ako lodiam z krajín EÚ.

Keďže Nórsko patrí do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), mali by pre nórske lode platiť rovnaké pravidlá ako pre lode z krajín EÚ.

SOLVIT dokázal presvedčiť prístavné orgány, aby zodpovedajúcim spôsobom zmenili svoje sadzby.

Vyriešené za 12 týždňov.


Rovnaké zaobchádzanie v Bulharsku pre Bulharov pracujúcich v zahraničí

Bulharský pár žijúci a pracujúci v zahraničí nemohol zapísať svoju dcéru do bulharskej materskej školy, pretože sa na ňu nevzťahoval bulharský systém sociálneho zabezpečenia.

SOLVIT vysvetlil bulharským orgánom, že podľa právnych predpisov EÚ nemôžu znevýhodniť svojich občanov za to, že sa rozhodli uplatniť si svoje právo na prácu v iných krajinách EÚ.

Bulharské orgány situáciu napravili a rodina mohla zapísať svoju dcéru do bulharskej škôlky.

Vyriešené za 6 týždňov.