Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Hur du hävdar dina rättigheter

Rättsliga åtgärder på nationell nivå

  • Om en nationell myndighet fattar ett beslut som kränker dina rättigheter, bör du först överklaga beslutet på det sätt som föreskrivs i landets lagstiftning.
  • Ett beslut måste överklagas inom utsatt tid. Det är viktigt att känna till vad som gäller och att agera innan det är för sent.
  • Du kan åberopa EU:s bestämmelser om fri rörlighet för arbetstagare inför nationella myndigheter och domstolar.

Information och hjälp från EU 

  • Kontakta Europa direkt för att få svar på alla slags EU-frågor.
  • Vänd dig till Solvit, om du har problem med en myndighet i ett annat EU-land.
  • Vänd dig till Ditt Europa – Rådgivning för att få gratis och individuell juridisk rådgivning.
  • Lämna in ett skriftligt klagomål till EU-kommissionen, om du anser att dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen har kränkts genom ett lands bestämmelser eller en myndighets agerande.