Navigācijas ceļš

Kā īstenot savas tiesības

Juridiskie pasākumi valstu līmenī

  • Ja tiesības ir pārkāptas ar valsts iestādes lēmumu, vispirms tas jāapstrīd šajā instancē, izmantojot valsts likumdošanas piedāvātās apelācijas iespējas.
  • Pēc lēmuma pieņemšanas jums ir atvēlēts noteikts laikposms, kurā varat lūgt to pārskatīt. Ir svarīgi šos termiņus zināt un ievērot.
  • Valstu iestādēs un valstu tiesās var atsaukties uz ES tiesību aktiem par darba ņēmēju brīvu pārvietošanos.

ES informācijas sistēmas un mehānismi problēmu risināšanai 

  • Sazinieties ar "Europe Direct" , lai rastu atbildes uz visiem ar ES saistītiem jautājumiem.
  • Vērsieties "Solvit", ja jāatrisina problēma, kas radusies saistībā ar citas ES dalībvalsts iestādes lēmumu.
  • Uzdodiet jautājumu dienestam "Tavs Eiropas padomdevējs", kur saņemsit bezmaksas juridisku konsultāciju par jūsu konkrēto situāciju.
  • Ja uzskatāt, ka kāda dalībvalsts savos likumos vai iestāžu lēmumos nav ievērojusi jūsu tiesības, kas jums piešķirtas ES tiesību aktos, varat rakstiski iesniegt sūdzību Eiropas Komisijai.