Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Så använder du kortet - Litauen

Nödsituationer

Ring 03 eller 112

Valstybinė ligonių kasa – VLK (Litauens försäkringskassa)
Tfn +370 5 236 41 00
Epost: vlk@vlk.lt

Information om vård i Litauen om du har ett EU-kort 


Vad täcker kortet?

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en vårdgivare som är ansluten till en regional försäkringskassa.
 • Vården är gratis om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och ditt pass.

Tandläkare

 • Tandvården är gratis om du går till en tandläkare som är ansluten till en regional försäkringskassa.
 • Du måste betala materialkostnader för t.ex. fyllningar.
 • Cirka 80 % av tandläkarna i Litauen är privata. Deras avgifter ersätts inte.

Sjukhusvård

 • Du kan gå till akuten på vilket sjukhus som helst i Litauen. Visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass.
 • Om det inte är akut behöver du en läkarremiss. Annars måste du betala fullt pris för vården.

Läkemedel

Ambulans

 • Ambulanstransport kostar inget.

Ambulansflyg

 • Information saknas.

Ersättning

 • Du betalar bara din del av kostnaderna.
 • Dessa avgifter ersätts inte i Litauen.
 • Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

Vad måste jag betala själv?

 • Du betalar ingen patientavgift för vården.
 • För rabatterade läkemedel betalar du 10, 20 eller 50 % av priset, beroende på typ av läkemedel och sjukdom.

Dialys, syrgas och cellgifter

 • EU-kortet täcker dialys och cellgiftsbehandling i Litauen.
 • Boka tid för behandling före avresan.

Hur beställer jag EU-kortet?

 • Information saknas för Litauen.

Vårdgivare som godtar EU-kortet


Blivit av med kortet?

Kontakt för dig med litauiskt EU-kort

Valstybinė ligonių kasa – VLK (Litauens försäkringskassa)

Tfn +370 5 236 41 00

E-post: vlk@vlk.lt

 

Vilniaus teritorinė ligonių kasa (Vilnius regionala försäkringskassa)

Tfn +370 5 266 13 64

E-post: vitlk@vlk.lt

 

Kauno teritorinė ligonių kasa (Kaunas regionala försäkringskassa)

Tfn +370 37 30 05 78

E-post: kainf@vlk.lt

 

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa (Klaipėdas regionala försäkringskassa)

Tfn +370 46 38 04 73

E-post: kltlk@vlk.lt

 

Šiaulių teritorinė ligonių kasa (Šiauliais regionala försäkringskassa)

Tfn +370 41 52 03 46

E-post: sitlk@vlk.lt

 

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (Panevėžys regionala försäkringskassa)

Tfn +370 45 59 61 92

E-post: patlk@vlk.lt