Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Oplanerad vård - Litauen

Nödsituationer

Ring 03 eller 112

Valstybinė ligonių kasa - VLK (Litauens försäkringskassa)
Tfn +370 5 236 41 00
E-post: vlk@vlk.lt

Information om vård i Litauen om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort

Behandling & kostnader

Läkare

 • För att vården ska täckas av ditt europeiska sjukförsäkringskort måste du gå till en vårdgivare som är ansluten till en regional försäkringskassa.
 • Vården är gratis om du visar upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och ditt pass.

Tandläkare

 • Tandvården är gratis om du går till en tandläkare som är ansluten till en regional försäkringskassa.
 • Du måste betala materialkostnader för t.ex. fyllningar.
 • Cirka 80 % av tandläkarna i Litauen är privata. Deras avgifter ersätts inte.

Sjukhusvård

 • Du kan gå till akuten på vilket sjukhus som helst i Litauen. Visa upp ditt europeiska sjukförsäkringskort och pass.
 • Om det inte är akut behöver du en läkarremiss. Annars måste du betala fullt pris för vården.

Läkemedel

Ambulans

 • Ambulanstransport kostar inget.

Ambulansflyg

 • Information saknas.

Ersättning

Du betalar bara din del av kostnaderna. Dessa avgifter ersätts inte i Litauen.

Om du måste betala för vården ska du kontakta din försäkringskassa och begära ersättning när du kommer hem.

  Dela med dig

 • Twitter Facebook Dela på Google+