Ścieżka nawigacji

Jak korzystać z karty - Litwa

W sytuacjach nadzwyczajnych

Dzwoń pod numer 03 lub 112.

Valstybinė ligonių kasa – VLK (Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych)
Tel.: +370 5 236 41 00
Adres e-mail: vlk@vlk.lt

Informacje o dostępie do służby zdrowia na Litwie dla posiadaczy karty EKUZ


Leczenie, zakres świadczeń i koszty

Lekarze

 • Aby skorzystać z praw przysługujących w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, należy udać się do lekarza w placówce służby zdrowia, która podpisała umowę z jednym z regionalnych funduszy ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Leczenie jest bezpłatne, o ile pacjent okaże kartę EKUZ i paszport.

Dentyści

 • Leczenie dentystyczne jest bezpłatne, jeśli przeprowadza je dentysta, który podpisał umowę z jednym z regionalnych funduszy ubezpieczeń zdrowotnych.
 • Pacjent ponosi wyłącznie koszty materiałów dentystycznych (np. wypełnień).
 • Około 80 proc. dentystów na Litwie świadczy usługi w prywatnym gabinecie – w takim wypadku koszt leczenia nie podlega zwrotowi.

Leczenie szpitalne

 • W nagłych przypadkach należy zwrócić się o pomoc do oddziału pogotowia dowolnego szpitala na Litwie. Przy przyjęciu do szpitala należy okazać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego i paszport.
 • Jeśli stan pacjenta nie wymaga pilnej interwencji, potrzebne jest skierowanie od lekarza. W razie braku skierowania od lekarza całość kosztów leczenia szpitalnego, które nie jest pilne, ponosi pacjent.

Recepty

 • Koszt refundowanych przez system leków przepisanych przez lekarza częściowo pokrywa Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych (Valstybinė ligonių kasa – VLK). Pozostałą część kwoty uiszcza pacjent. Za leki, które nie znajdują się na krajowej liście leków częściowo refundowanych przez system, trzeba zapłacić pełną cenę.

Pogotowie

 • Transport karetką jest bezpłatny.

Ratownictwo lotnicze

 • Brak informacji

Zwrot kosztów

 • Pacjenci ponoszą tylko część kosztów leczenia.
 • Na Litwie koszty te nie podlegają zwrotowi.
 • Jeśli poniosłeś koszty leczenia, w sprawie ich zwrotu musisz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem po powrocie do kraju.

Udział pacjenta w kosztach

 • Za świadczenia opieki zdrowotnej pacjent nie ponosi żadnych kosztów.
 • Pacjent płaci 10, 20 lub 50 proc. ceny leków częściowo refundowanych przez system.
 • Wysokość refundacji zależy od rodzaju leku i choroby.

Tlenoterapia, chemioterapia i dializa

 • Na Litwie karta EKUZ uprawnia do poddania się zabiegom dializy i chemioterapii.
 • Aby zapewnić sobie do nich dostęp, przed wyjazdem ustal szczegóły i daty koniecznych zabiegów.

W razie zgubienia lub kradzieży karty...

Kontakt dla posiadaczy kart EKUZ wydanych na Litwie

Valstybinė ligonių kasa – VLK (Krajowy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych)

Tel.: +370 5 236 41 00

Adres e-mail: vlk@vlk.lt

 

Vilniaus teritorinė ligonių kasa (Wileńska Regionalna Kasa Chorych)

Tel.: +370 5 2661364

Adres e-mail: vitlk@vlk.lt

 

Kauno teritorinė ligonių kasa (Koweńska Regionalna Kasa Chorych)

Tel.: +370 37 208846

Adres e-mail: ktlk@vlk.lt

 

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa (Regionalna Kasa Chorych w Kłajpedzie)

Tel.: +370 46 380738

Adres e-mail: kltlk@vlk.lt

 

Šiaulių teritorinė ligonių kasa (Regionalna Kasa Chorych w Szawle)

Tel.: +370 41 520043

Adres e-mail: siltlk@vlk.lt

 

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (Regionalna Kasa Chorych w Poniewieżu)

Tel.: +370 45 596192

Adres e-mail: kltlk@vlk.lt