Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Litva

Stav núdze

Zatelefonujte na číslo 03 alebo 112

Valstybinė ligonių kasa - VLK (Národný fond zdravotného poistenia)
Tel: +370 5 236 41 00
Email: vlk@vlk.lt

Informácie pre držiteľov európskeho preukazu zdravotného poistenia v Litve


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s jedným z regionálnych fondov zdravotného poistenia.
 • Ak sa preukážete európskym preukazom zdravotného poistenia a pasom, bude vaše ošetrenie bezplatné.

Zubní lekári

 • Ak navštívite zubného lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s jedným z regionálnych fondov zdravotného poistenia, bude vaše stomatologické ošetrenie bezplatné.
 • Zaplatiť však musíte náklady na použitý materiál (napr. zubné plomby).
 • Okolo 80 % zubných lekárov v Litve vykonáva súkromnú prax, čo znamená , že poplatky za ich služby sa nepreplácajú.

Nemocničná liečba

 • Môžete vyhľadať úrazové a pohotovostné oddelenie ktorejkoľvek nemocnice v Litve. Pri prijatí predložte svoj európsky preukaz zdravotného poistenia a pas.
 • V prípadoch, ktoré nie sú naliehavé, potrebujete odporúčanie od lekára. Ak odporúčanie nemáte a je vám poskytnutá nemocničná liečba, budú sa vám účtovať náklady v plnej výške.

Predpisy

 • Časť nákladov na predpísané dotované lieky je pokrytá v rámci národného fondu zdravotného poistenia (Valstybinė ligonių kasa - VLK). Zvyšok ceny lieku musíte doplatiť. Za lieky, ktoré nie sú uvedené v štátnom cenníku dotovaných liekov, budete musieť zaplatiť plnú cenu.

Sanitné vozidlo

 • Preprava je bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

 • Účtovaná vám bude len suma, ktorú znáša pacient sám.
 • Tieto poplatky sa v Litve neuhrádzajú.
 • Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na vašu zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o refundáciu vašich výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

 • Neexistuje spoluúčasť pacientov v prípade zdravotnej starostlivosti.
 • Pacienti uhrádzajú 10%, 20% alebo 50% z ceny dotovaných liekov.
 • Miera refundácie závisí od konkrétneho lieku alebo ochorenia.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Váš EPZP pokrýva v Litve obličkovú dialýzu a chemoterapiu.
 • Ak takéto služby potrebujete, dohodnite sa na ich poskytnutí ešte pred odchodom do Litvy.

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Litve

Valstybine ligoniu kasa - VLK (národný fond zdravotného poistenia)

Telefón: +370 5 236 41 00

E-mail: vlk@vlk.lt

 

Vilniaus teritorinė ligonių kasa (Regionálny fond zdravotného poistenia, Vilnius)

Telefón: +370 5 2661364

E-mail: vitlk@vlk.lt

 

Kauno teritorinė ligonių kasa (Regionálny fond zdravotného poistenia, Kaunas)

Telefón: +370 37 208846

E-mail: ktlk@vlk.lt

 

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa (Regionálny fond zdravotného poistenia, Klaipėda)

Telefón: +370 46 380738

E-mail: kltlk@vlk.lt

 

Šiaulių teritorinė ligonių kasa (Regionálny fond zdravotného poistenia, Šiauliai)

Telefón: +370 41 520043

E-mail: siltlk@vlk.lt

 

Šiaulių teritorinė ligonių kasa (Regionálny fond zdravotného poistenia, Šiauliai)

Telefón: +370 45 596192

E-mail: kltlk@vlk.lt