Navigačný riadok

Neplánované lekárske ošetrenie - Litva

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na 03 alebo 112

Valstybine ligoniu kasa - VLK (národný fond zdravotného poistenia)
Tel: +370 5 236 41 00
Email: vlk@vlk.lt

Informácie pre držiteľov európskeho preukazu zdravotného poistenia v Litve

Zdravotná starostlivosť a náklady

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s jednou zo zdravotných poisťovní.
 • Ak sa preukážete európskym preukazom zdravotného poistenia a pasom, bude vaše ošetrenie bezplatné.

Zubní lekári

 • Ak navštívite zubného lekára, ktorý má zmluvu uzavretú s jednou z poisťovní, stomatologické ošetrenie je bezplatné.
 • Zaplatiť však musíte náklady na použitý materiál (napr. zubné plomby).
 • Okolo 80 % zubných lekárov v Litve vykonáva súkromnú prax, poplatky za ich služby sa teda nepreplácajú.

Nemocničná liečba

 • Môžete vyhľadať úrazové a pohotovostné oddelenie ktorejkoľvek nemocnice v Litve. Pri prijatí predložte svoj európsky preukaz zdravotného poistenia a pas.
 • V prípadoch, ktoré nie sú urgentné, je na hospitalizáciu potrebné odporúčanie lekára. Ak odporúčanie nemáte a je vám poskytnutá nemocničná liečba, budete musieť zaplatiť náklady v plnej výške.

Lekársky predpis

 • Časť nákladov na dotované lieky na predpis je pokrytá v rámci národného fondu zdravotného poistenia (Valstybinė ligonių kasa - VLK). Zvyšok ceny lieku musíte doplatiť. Za lieky, ktoré nie sú uvedené v štátnom cenníku liekov na predpis, budete musieť zaplatiť celú sumu.

Sanitné vozidlo

 • Preprava sanitným vozidlom je bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

Účtovaná vám bude len suma, ktorú znáša pacient sám. Tieto poplatky sa v Litve neuhrádzajú.

Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na vašu zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o úhradu nákladov.


  Zdieľať

 • Pridať na Twitter Pridať na Facebook Zdieľať na Google+