Navigačný riadok

Ako preukaz používať - Litva

Rýchla zdravotnícka pomoc

Zatelefonujte na číslo 03 alebo 112

Valstybinė ligonių kasa – VLK (Národný fond zdravotného poistenia)
Tel: +370 5 236 4100
E-mail: vlk@vlk.lt

Informácie pre držiteľov európskeho preukazu zdravotného poistenia v Litve


Liečba, krytie a náklady

Lekári

 • Európsky preukaz zdravotného poistenia môžete využiť pri návšteve lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s jedným z miestnych fondov zdravotného poistenia.
 • Ak sa preukážete európskym preukazom zdravotného poistenia a pasom, bude vaše ošetrenie bezplatné.

Zubní lekári

 • Ak navštívite zubného lekára, ktorý má uzavretú zmluvu s jedným z regionálnych fondov zdravotného poistenia, bude vaše stomatologické ošetrenie bezplatné.
 • Zaplatiť však musíte náklady na použitý materiál (napr. zubné plomby).
 • Okolo 80 % zubných lekárov v Litve vykonáva súkromnú prax, čo znamená, že poplatky za ich služby sa nepreplácajú.

Nemocničná liečba

 • Úrazové a pohotovostné oddelenie môžete vyhľadať v ktorejkoľvek nemocnice v Litve. Pri prijatí predložte svoj európsky preukaz zdravotného poistenia a pas.
 • V prípadoch, ktoré nie sú naliehavé, potrebujete odporúčanie od lekára. Ak odporúčanie nemáte a je vám poskytnutá nemocničná liečba, budú sa vám účtovať náklady v plnej výške.

Predpisy

Sanitné vozidlo

 • Preprava je bezplatná.

Letecká zdravotnícka pomoc

 • Nie sú dostupné žiadne informácie.

Úhrada

 • Účtovaná vám bude len suma, ktorú znáša pacient sám.
 • Tieto poplatky sa v Litve neuhrádzajú.
 • Ak ste za zdravotnú starostlivosť museli zaplatiť, po návrate domov sa obráťte na vašu zdravotnú poisťovňu so žiadosťou o náhradu vašich výdavkov.

Spoluúčasť pacienta

 • V prípade zdravotnej starostlivosti neexistuje spoluúčasť pacientov.
 • Pacienti uhrádzajú 10%, 20% alebo 50% z ceny dotovaných liekov.
 • Miera náhrady závisí od konkrétneho lieku alebo ochorenia.

Dialýza, kysl. terapia a chemoterapia

 • Váš EPZP pokrýva obličkovú dialýzu a chemoterapie v Litve.
 • Ak takéto služby potrebujete, dohodnite sa na ich poskytnutí ešte pred odchodom do Litvy.

Ako požiadať o EPZP

 • Žiadne informácie pre Litvu.

Zdrav. zariadenia prijímajúce EPZP

Informácie o zdravotníckych zariadeniach, ktoré majú zmluvu s miestnymi fondmi zdravotného poistenia nájdete na ich webových sídlach:

Strata alebo odcudzenie karty

Kontaktné informácie pre držiteľov EPZP vydaného v Litve

Valstybine ligoniu kasa – VLK (Národný fond zdravotného poistenia)

Telefón: +370 5 236 4100

E-mail: vlk@vlk.lt

 

Vilniaus teritorinė ligonių kasa (Miestny fond zdravotného poistenia, Vilnius)

Telefón: +370 5 2661364

E-mail: vitlk@vlk.lt

 

Kauno teritorinė ligonių kasa (Miestny fond zdravotného poistenia, Kaunas)

Telefón: +370 37 300578

E-mail: kainf@vlk.lt

 

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa (Miestny fond zdravotného poistenia, Klaipėda)

Telefón: +370 46 380473

E-mail: kltlk@vlk.lt

 

Šiaulių teritorinė ligonių kasa (Miestny fond zdravotného poistenia, Šiauliai)

Telefón: +370 41 520346

E-mail: sitlk@vlk.lt

 

Panevėžio teritorinė ligonių kasa (Miestny fond zdravotného poistenia, Panevėžys)

Telefón: +370 45 596192

E-mail: patlk@vlk.lt