Ścieżka nawigacji

Zasiłki dla bezrobotnych

Obywatelka Estonii może ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych

Obywatelka Estonii pracowała przez dwa lata na Cyprze, ale regularnie wracała do Estonii, gdzie wciąż mieszkała.

Kiedy jej umowa o pracę się skończyła, postanowiła się ubiegać o zasiłek dla bezrobotnych w Estonii.

Przed wyjazdem z Cypru poprosiła władze cypryjskie o wydanie dokumentu potwierdzającego okresy, w których płaciła składki na ubezpieczenie od bezrobocia, żaby móc obliczyć wysokość świadczeń, do jakich uzyskała prawo na Cyprze.

Po upływie czterech miesięcy wciąż nie miała żadnej odpowiedzi i nie dostawała zasiłku dla bezrobotnych.

W wyniku interwencji SOLVIT-u władze cypryjskie przesłały władzom estońskim odpowiednie dokumenty, na podstawie których urząd w Estonii mógł obliczyć wysokość świadczeń i zacząć je wypłacać.

Sprawa rozwiązana w ciągu 6 tygodni.

Więcej informacji: Prawa przysługujące osobom poszukującym pracy


Obywatelka Polski otrzymuje zaległy zasiłek

Polka, która przez siedem lat pracowała w Wielkiej Brytanii, kiedy straciła pracę, złożyła wniosek o zasiłek dla bezrobotnych poszukujących pracy.

Wkrótce potem przeniosła się na Cypr z mężem, który pochodził z Cypru, i dzieckiem.

Po przyjeździe na Cypr zarejestrowała się w urzędzie pracy i ubezpieczeń społecznych i podjęła pracę.

Brytyjski urząd wypłacił jej zasiłek dla bezrobotnych tylko za trzy tygodnie pracy w Wielkiej Brytanii, choć miała prawo do zasiłku za dłuższy okres.

Dzięki interwencji SOLVITU urząd uznał jej uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych i zaległa kwota została wypłacona.

Sprawa rozwiązana w ciągu 2 tygodni.

Więcej informacji: Prawa przysługujące osobom poszukującym pracy