Sti

Arbejdsløshedsunderstøttelse

Estisk statsborger får arbejdsløshedsunderstøttelse

En estisk statsborger havde arbejdet i Cypern i to år – men tog regelmæssigt tilbage til Estland, hvor hun boede.

Da hendes kontrakt udløb, besluttede hun at søge om arbejdsløshedsunderstøttelse i Estland.

Inden hun forlod Cypern, bad hun landets myndigheder udstede et bevis for de perioder, hun havde bidraget til arbejdsløshedsforsikringen dér, så man kunne beregne hendes ret til cypriotiske ydelser.

Fire måneder efter hun havde søgt, havde de cypriotiske myndigheder ikke svaret, og hun modtog ingen arbejdsløshedsunderstøttelse.

Efter SOLVIT gik ind i sagen, sendte de cypriotiske myndigheder dokumenterne til de estiske myndigheder, som derefter kunne beregne og udbetale den korrekte arbejdsløshedsunderstøttelse.

Løst på 6 uger.

Mere om: Rettigheder som jobsøgende


Polsk statsborger får efterbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse

En polsk statsborger havde arbejdet i Storbritannien i 7 år, og da hun blev arbejdsløs, registrerede hun sig som arbejdssøgende.

Kort tid efter besluttede hun at flytte til Cypern med sin cypriotiske mand og deres baby.

Da hun kom til Cypern, meldte hun sig hos arbejds- og socialministeriet og begyndte at arbejde i landet.

Hun modtog kun arbejdsløshedsunderstøttelse for 3 uger fra Storbritannien, men havde ret til mere.

Da SOLVIT gik ind i sagen, blev hendes ret til mere arbejdsløshedsunderstøttelse anerkendt, og restancerne efterbetalt.

Løst på 2 uger.

Mere om: Rettigheder som jobsøgende