Navigatsioonitee

Töötushüvitised

Eesti kodanik saab taotleda töötushüvitisi

Eesti kodanik oli töötanud Küprosel 2 aastat, kuid käis selle aja jooksul korrapäraselt Eestis, kus ta elas.

Kui ta leping lõppes, otsustas ta taotleda töötushüvitisi Eestis.

Enne lahkumist palus ta Küprose ametiasutustel väljastada talle dokumendid, mis tõendaksid, millistel ajavahemikel ta Küprosel töötuskindlustusmakseid tegi, et saaks arvutada välja, millised on tema õigused Küproselt saadavatele hüvitistele.

Neli kuud pärast taotluse esitamist ei olnud Küprose ametiasutused vastanud ja ta ei saanud mingeid töötushüvitisi.

Pärast SOLVITi sekkumist saatsid Küprose ametiasutused asjaomase dokumendi Eesti ametiasutustele, kes said seejärel töötushüvitised välja arvutada ja maksta.

Probleem lahendati 6 nädalaga.

Lisateave: Õigused tööotsijana


Poola kodanik saab töötushüvitisi tagantjärgi

Poola kodanik töötas Ühendkuningriigis 7 aastat ja kui ta jäi töötuks, registreeris ta end tööotsijana toetuse saamiseks.

Varsti pärast seda otsustas ta elama asuda Küprosele koos oma küproslasest abikaasa ja lapsega.

Küprosele saabudes registreeris ta end sealses töö- ja sotsiaalkindlustusministeeriumis ning asus Küprosel tööle.

Ühendkuningriik oli talle selleks ajaks maksnud vaid 3 nädala eest töötushüvitisi, kuid tal oli õigus saada veel täiendavaid makseid.

SOLVITi sekkumise tulemusel tema õigust saada rohkem töötushüvitisi tunnustati ja talle maksti need välja tagantjärgi.

Probleem lahendati 2 nädalaga.

Lisateave: Õigused tööotsijana