Navigation path

Arbeidsledighetstrygd

Estisk statsborger får utbetalt arbeidsledighetstrygd

En estisk kvinne hadde jobbet på Kypros i to år, men reiste regelmessig tilbake til Estland, der hun bodde.

Da kontrakten hennes gikk ut, bestemte hun seg for å søke om arbeidsledighetstrygd i Estland.

Før hun reiste fra Kypros, ba hun myndighetene i landet om å utstede et bevis for tidsrommene da hun hadde betalt inn arbeidsledighetsforsikring, slik at man kunne regne ut de kypriotiske stønadene hun hadde rett på.

Etter fire måneder hadde de kypriotiske myndighetene fortsatt ikke svart, og hun mottok ingen arbeidsledighetstrygd.

Etter at SOLVIT gikk inn i saken, sørget de kypriotiske myndighetene for å sende dokumentene til de estiske myndighetene, som deretter beregnet og utbetalte riktig arbeidsledighetstrygd.

Løst på 6 uker.

Les mer: Rettigheter som arbeidssøker


Polsk statsborger får etterbetalt arbeidsledighetstrygd

En polsk kvinne hadde jobbet i Storbritannia sju år. Da hun ble arbeidsløs, søkte hun om arbeidsledighetstrygd.

Kort tid etter flyttet hun til Kypros sammen med sin kypriotiske mann og deres barn.

På Kypros meldte hun seg hos arbeids- og sosialdepartementet, og begynte å jobbe i landet.

Hun mottok arbeidsledighetstrygd for tre uker fra Storbritannia, men hadde rett på mer.

Etter at SOLVIT gikk inn i saken, ble kvinnens rett til ytterligere arbeidsledighetstrygd anerkjent, og restansen ble etterbetalt.

Løst på 2 uker.

Les mer: Rettigheter som arbeidssøker