Navigācijas ceļš

Bezdarbnieka pabalsts

Igaunijas pilsone saņem bezdarbnieka pabalstu

Kāda igauniete bija 2 gadus strādājusi Kiprā, regulāri apmeklēdama arī Igauniju, kur dzīvoja pastāvīgi.

Kad darba līgums beidzās, viņa nolēma pieteikties bezdarbnieka pabalstam Igaunijā.

Pirms aizbraukšanas viņa lūdza Kipras iestādes izsniegt dokumentu, kurā būtu norādīti periodi, kuros viņa bija veikusi sociālās apdrošināšanas iemaksas šajā valstī. No tā varētu aprēķināt viņai pienākošos pabalstu Kiprā.

Četrus mēnešus pēc pieteikuma iesniegšanas Kipras iestādes vēl nebija atbildējušas un arī no bezdarbnieka pabalsta nebija ne vēsts.

Pēc SOLVIT iesaistīšanās Kipras iestādes nosūtīja vajadzīgo dokumentu Igaunijas iestādēm, kuras varēja aprēķināt un izmaksāt sievietei bezdarbnieka pabalstu.

Risinājums rasts 6 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: darba meklētāja tiesības


Polijas pilsone saņem aizkavējušos bezdarbnieka pabalstu

Kāda poliete 7 gadus bija nostrādājusi Lielbritānijā, bet tad palika bez darba. Viņa nolēma reģistrēties darba meklētāja pabalstam.

Neilgi pēc tam sieviete nolēma pārcelties uz Kipru kopā ar mazo bērnu un vīru, kurš bija kiprietis.

Pēc ierašanās viņa reģistrējās Kipras Darba un sociālās apdrošināšanas ministrijā un sāka strādāt Kiprā.

Lielbritānija viņai izmaksāja bezdarbnieka pabalstu tikai par 3 nedēļām, lai gan tas viņai pienācās par ilgāku laiku.

Pēc SOLVIT iesaistīšanās Lielbritānijas iestādes atzina, ka viņai ir tiesības uz bezdarbnieka pabalstu par ilgāku laiku, un izmaksāja aizkavējušos summu.

Risinājums rasts 2 nedēļu laikā.

Plašāka informācija: darba meklētāja tiesības