Navigointipolku

Työttömyysturva

Virolainen saa työttömyyskorvausta Kyproksella

Viron kansalainen oli työskennellyt Kyproksella kaksi vuotta. Hän kävi tuona aikana säännöllisesti Virossa, jossa oli hänen kotipaikkansa.

Kun hänen työsopimuksensa päättyi, hän päätti hakea työttömyyskorvausta Virossa.

Ennen lähtöään hän pyysi Kyproksen viranomaisilta todistuksen ajanjaksoista, joilta hän oli maksanut työttömyysvakuutusmaksua Kyproksella, jotta hänen oikeutensa Kyproksella ansaittuun korvaukseen voitaisiin laskea.

Kyproksen viranomaiset eivät olleet vastanneet neljän kuukauden kuluttua hakemuksen jättämisestä, eikä nainen saanut lainkaan työttömyyskorvausta.

SOLVIT puuttui asiaan, minkä jälkeen Kyproksen viranomaiset lähettivät asiakirjat Viron viranomaisille, jotka pystyivät laskemaan ja maksamaan asianmukaisen työttömyyskorvauksen.

Asia ratkaistiin 6 viikossa.

Lisää aiheesta Työnhakijan oikeudet


Puolan kansalainen saa työttömyyskorvauksen viivästyskorkoineen

Puolan kansalainen oli työskennellyt Britanniassa seitsemän vuotta. Jäätyään työttömäksi hän ilmoittautui työttömäksi saadakseen työttömyyskorvausta.

Pian tämän jälkeen hän päätti muuttaa Kyprokselle kyproslaisen aviomiehensä ja vauvansa kanssa.

Kyprokselle saavuttuaan hän ilmoittautui työ- ja sosiaaliturvaministeriöön ja aloitti työnteon Kyproksella.

Hänelle maksettiin Britanniasta työttömyyskorvausta vain kolmen viikon ajalta, vaikka hänellä oli oikeus enempään.

SOLVIT-verkoston puututtua asiaan hänen oikeutensa suurempaan työttömyyskorvaukseen tunnustettiin ja hänelle maksettiin myös viivästyskorkoa.

Asia ratkaistiin 2 viikossa.

Lisää aiheesta Työnhakijan oikeudet