Navigacijski put

Naknade za nezaposlenost

Estonska državljanka može tražiti naknade za nezaposlenost

Estonska je državljanka dvije godine radila na Cipru, ali redovito je putovala u Estoniju, gdje je živjela.

Kad joj je ugovor istekao, odlučila je podnijeti zahtjev za naknade za nezaposlenost u Estoniji.

Prije nego što je otišla, od ciparskih nadležnih tijela zatražila je da joj izdaju dokument u kojem piše u kojim je razdobljima ondje uplaćivala doprinose za osiguranje za slučaj nezaposlenosti kako bi se mogao izračunati iznos naknada s Cipra na koje ima pravo.

Četiri mjeseca nakon što je podnijela zahtjev ciparska nadležna tijela još joj nisu odgovorila, a ona nije primala naknade za nezaposlenost.

Nakon intervencije mreže SOLVIT ciparska nadležna tijela poslala su taj dokument estonskim tijelima, a ona su tad mogla izračunati i isplatiti joj točan iznos naknada za nezaposlenost.

Riješeno za 6 tjedana.

Saznajte više: Prava tražitelja zaposlenja


Poljska državljanka dobila zatezne kamate na naknade za nezaposlenost

Poljska je državljanka sedam godina radila u Ujedinjenoj Kraljevini, a kad je ostala bez posla prijavila se za naknadu za tražitelje zaposlenja.

Nedugo nakon toga odlučila je preseliti se na Cipar sa svojim mužem, ciparskim državljaninom, i djetetom.

Kad su stigli na Cipar, prijavila se u Ministarstvu rada i socijalnog osiguranja i počela raditi na Cipru.

Iz Ujedinjene Kraljevine isplaćene su joj naknade za nezaposlenost za samo tri tjedna, a imala je pravo na više.

Zahvaljujući intervenciji mreže SOLVIT priznato joj je pravo na veće naknade za nezaposlenost i isplaćene su joj zatezne kamate.

Riješeno za 2 tjedna.

Saznajte više: Prava tražitelja zaposlenja