Naršymo kelias

Sveikatos draudimas užsienyje

Austrijos studentei nereikia mokėti už gydymą Nyderlandų ligoninėje

Nyderlanduose studijuojančiai austrei teko operuotis vietos ligoninėje.

Pagal ES taisykles ji turėjo teisę į tokias pačias sąlygas, kaip ir Nyderlanduose apdrausti asmenys. Tai reiškia, kad ligoninė sąskaitą turėjo nusiųsti tiesiai jos draudikui, o ne pateikti jai.

SOLVIT nurodė, kad tai būtų laikoma diskriminacija. Ligoninė pakeitė adresatą ir sąskaitą išsiuntė Austrijos draudimo įstaigai.

Problema išspręsta per 4 savaites.

Išsamiau: Studentų sveikatos priežiūra užsienyje


Jungtinės Karalystės pacientei nereikia mokėti už gydytojo konsultaciją Bulgarijoje

Bulgarijoje gyvenančiai Jungtinės Karalystės pilietei nepagrįstai atsiųsta sąskaita už konsultaciją, nors ji ir buvo pateikusi tinkamus dokumentus.

Gydytojas jos pateiktų dokumentų nepriėmė teigdamas, kad jis nėra gavęs instrukcijų dėl pacientų iš kitų ES šalių gydymo.

Tačiau Bulgarijos piliečiai nebūtų apmokestinami už gydytojo konsultacijas ir ES teisės aktais nustatyta, kad ES piliečiams taikomos tos pačios sąlygos, kaip ir tos šalies piliečiams.

Įsikišus SOLVIT, Bulgarijos valdžios institucijos išsiuntė pacientei raštą, kuriame patvirtino jos teises, ir gydytojas susimokėti už gydymą nebereikalavo.

Problema išspręsta per 8 savaites.

Išsamiau: Sveikatos draudimas apsigyvenus užsienyje


Vokietė gali tikrintis sveikatą Ispanijoje

Ispanijoje gyvenančiai vokietei atsisakyta kompensuoti sveikatos tikrinimo išlaidas, nes Ispanijos institucijos atmetė jos pateiktus Vokietijos sveikatos draudimo dokumentus. SOLVIT išsiaiškinus, moteriai buvo nurodyta, kokių dokumentų trūksta, ir jos sveikatos draudimo dokumentai buvo pripažinti.

Problema išspręsta per 4 savaites.

Išsamiau: Sveikatos draudimas apsigyvenus užsienyje


Belgijos pilietis gali būti operuojamas Prancūzijoje

Belgijos pilietis gavo Belgijos sveikatos draudimo įstaigos leidimą išvaržos operacijai specializuotoje klinikoje Prancūzijoje,

tačiau Prancūzijos sveikatos draudimas jam pranešė išlaidų neatlyginsiąs nors tokių operacijų išlaidos Prancūzijoje paprastai kompensuojamos. Prancūzijos draudiko pozicija prieštarauja ES teisei. Gavę savo šalies sveikatos draudimo įstaigos leidimą neskubiam gydymui kitoje ES šalyje, turite teisę būti gydomas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir tos šalies piliečiai.

Prancūzijos SOLVIT nurodė, kad neteisingai taikoma ES teisė ir įtikino Prancūzijos sveikatos draudimo instituciją ištaisyti padėtį. Tada ji Belgijos sveikatos draudimo įstaigai atsiuntė pataisytą tarifų formą ir Belgijos piliečiui operacijos išlaidos buvo kompensuotos.

Problema išspręsta per 8 savaites.

Išsamiau: Planinis gydymas ES


SOLVIT padėjo Graikijos piliečiui gauti gydymo Čekijos ligoninėje išlaidų kompensaciją

Po Čekiją keliaujančiam Graikijos piliečiui teko gulti į ligoninę. Nors jis buvo pateikęs savo Europos sveikatos draudimo kortelę (EHIC), po metų iš tos ligoninės gavo kelių šimtų eurų sąskaitą. Ligoninė tvirtino, kad nei to piliečio vardas ir pavardė, nei lytis neatitiko nurodytųjų Europos sveikatos draudimo kortelėje.

Neatitikimas atsirado dėl vertimo iš graikų kalbos į čekų kalbą. Negana to, pilietis, kuriam gimusiam buvo duotas vieno iš Graikų mitologijos dievų vardas, jį pasikeitė.

SOLVIT pateikė Čekijos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai reikiamus paaiškinimus ir įrodymus (socialinio draudimo numerį ir gimimo liudijimą), kad įrodytų, jog EHIC turėtojas ir ligoninėje gydytas žmogus yra vienas ir tas pats asmuo. Įsikišus SOLVIT, piliečiui buvo kompensuotos visos jo apmokėtos išlaidos.

Problema išspręsta per 3 savaites.

Išsamiau: Sveikatos draudimas lankantis užsienyje