Navigation path

Helseforsikring i utlandet

Østerriksk student slipper å betale sykehusregning i Nederland

En østerriksk student i Nederland måtte opereres.

Ifølge EU-lovgivning hadde hun rett til behandling på samme vilkår som personer som er forsikret i Nederland. Sykehuset skulle derfor ha sendt regningen direkte til forsikringsinstitusjonen, men ba i stedet henne om å betale.

SOLVIT påpekte at dette var forskjellsbehandling. Sykehuset korrigerte regningen, og sendte den til forsikringsinstitusjonen i Østerrike.

Løst på 4 uker.

Les mer: Helseforsikring når du studerer i et EU-land


Britisk pasient slipper å betale for legebesøk i Bulgaria

En britisk kvinne som var bosatt i Bulgaria, ble urettmessig avkrevd betaling for et legebesøk i landet – til tross for at hun hadde lagt frem alle dokumentene hun skulle.

Legen nektet å godta papirene hennes, og hevdet at han ikke hadde fått noen retningslinjer for behandling av pasienter fra andre EU-land.

Bulgarske statsborgere betaler imidlertid ikke for legebesøk, og ifølge EUs lovgivning skal personer fra andre EU-land behandles på linje med innbyggerne i landet.

Etter at SOLVIT gikk inn i saken, sendte de bulgarske myndighetene et brev til kvinnen, der de bekreftet rettighetene hennes. Legen trakk deretter tilbake kravet om direkte betaling.

Løst på 8 uker.

Les mer: Helseforsikring når du bosetter deg i et annet EU-land


Tysk statsborger kan få legeundersøkelse i Spania

En tysk kvinne som bodde i Spania, ble nektet refusjon for legeundersøkelsene hun hadde fått. Årsaken var at de spanske myndighetene ikke ville godta den tyske helseforsikringen hennes. Etter at SOLVIT grep inn, fikk kvinnen opplyst hvilke dokumenter hun trengte, og fikk godkjent helseforsikringen sin.

Løst på 4 uker.

Les mer: Helseforsikring når du bosetter deg i et annet EU-land


Belgisk statsborger kan bli operert i Frankrike

En belgisk statsborger fikk tillatelse fra sin belgiske forsikringsinstitusjon til å ta en brokkoperasjon ved en spesialklinikk i Frankrike.

Den franske forsikringskassen gav ham imidlertid beskjed om at han ikke hadde rett på refusjon – selv om denne typen operasjoner vanligvis refunderes i Frankrike. Dette strider mot EU-regelverket. Hvis forsikringsinstitusjoneni hjemlandet ditt har gitt deg tillatelse til å få ikke-akutt helsebehandling i et annet EU-land, har du rett på behandling under samme vilkår som statsborgerne i det aktuelle landet.

SOLVIT i Frankrike påpekte den uriktige bruken av EU-regelverket, og ba den franske forsikringskassen om å rette opp situasjonen. Sistnevnte sendte et nytt skjema til de belgiske helsemyndighetene, og den belgiske statsborgeren fikk refundert operasjonskostnadene.

Løst på 8 uker.

Les mer: Planlagt behandling i EU


SOLVIT helped a Greek national to obtain reimbursement of hospital costs in the Czech Republic

A Greek national had to be hospitalised when travelling in the Czech Republic. One year later he received an invoice from the hospital concerned for several hundred euros – even though he had presented his European Health Insurance Card (EHIC). The hospital claimed that neither the name nor the gender of the citizen were the same as those indicated on the EHIC.

The discrepancy resulted from the translation from Greek into Czech. In addition, the citizen who was originally named after a Greek god of mythology had changed his name.

SOLVIT provided the Ministry of Health in the Czech Republic with the necessary explanations and evidence (social security number and birth certificate) to prove that the holder of the EHIC and the person who had been treated in the hospital were one and the same person. After SOLVIT's intervention, the citizen received a full reimbursement of the costs he had paid.

Løst på 3 uker.

Les mer: Health cover for temporary stays