Διαδρομή πλοήγησης

Υγειονομική ασφάλιση στο εξωτερικό

Αυστριακή φοιτήτρια απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής εξόδων νοσηλείας στην Ολλανδία

Αυστριακή φοιτήτρια έπρεπε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ σπούδαζε στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, είχε δικαίωμα περίθαλψης ακριβώς όπως και οι ασφαλισμένοι της χώρας αυτής. Αυτό σημαίνει ότι το νοσοκομείο έπρεπε να στείλει τον λογαριασμό απευθείας στο ασφαλιστικό της ταμείο - αντί να ζητήσει από την ίδια την καταβολή του σχετικού ποσού, όπως έκανε.

Το SOLVIT επεσήμανε ότι αυτό συνιστά διακριτική μεταχείριση. Το νοσοκομείο προέβη στις δέουσες διορθώσεις και απέστειλε το τιμολόγιο στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα της Αυστρίας.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 4 εβδομάδες.

Περισσότερα για την: Υγειονομική περίθαλψη στο εξωτερικό για σπουδαστές


Αγγλίδα ασθενής απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής ιατρικής επίσκεψης στη Βουλγαρία

Αγγλίδα υπήκοος που διαμένει στη Βουλγαρία χρεώθηκε χωρίς λόγο ιατρική επίσκεψη στη Βουλγαρία, παρόλο που είχε προσκομίσει τα κατάλληλα έγγραφα.

Ο γιατρός δεν έκανε δεκτά τα έγγραφά της, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε λάβει οδηγίες για την υγειονομική περίθαλψη ασθενών από άλλες χώρες της Ένωσης.

Όμως, οι πολίτες της Βουλγαρίας δεν πληρώνουν ιατρικές επισκέψεις, και η ενωσιακή νομοθεσία απαιτεί όλοι οι πολίτες της ΕΕ να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι υπήκοοι της εκάστοτε χώρας.

Μετά από παρέμβαση του SOLVIT, οι βουλγαρικές αρχές έστειλαν επιστολή στην ασθενή, με την οποία επιβεβαίωναν τα δικαιώματά της και ο γιατρός απέσυρε το αίτημα για απευθείας πληρωμή του.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 8 εβδομάδες.

Περισσότερα για την: Ασφάλιση ασθενείας σε περίπτωση εγκατάστασης στο εξωτερικό


Γερμανίδα υπήκοος κάνει τις ιατρικές εξετάσεις της στην Ισπανία

Γερμανίδα που ζει στην Ισπανία δεν μπορούσε να λάβει επιστροφή ιατρικών εξόδων, επειδή τα γερμανικά έγγραφα ασφάλισης ασθενείας της απορρίφθηκαν από τις ισπανικές αρχές. Έπειτα από παρέμβαση του SOLVIT, την ενημέρωσαν για τα έγγραφα που έπρεπε να προσκομίσει, και τελικά της αναγνώρισαν τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης ασθενείας.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 4 εβδομάδες.

Περισσότερα για την: Ασφάλιση ασθενείας σε περίπτωση εγκατάστασης στο εξωτερικό


Βέλγος υπήκοος χειρουργείται από ειδικό στη Γαλλία

Βέλγος υπήκοος έλαβε άδεια από τον βελγικό φορέα υγειονομικής του ασφάλισης να κάνει εγχείριση κήλης σε εξειδικευμένη κλινική της Γαλλίας.

Όμως, ο γαλλικός φορέας υγειονομικής ασφάλισης τον πληροφόρησε ότι τα έξοδα της χειρουργικής επέμβασης δεν καλύπτονται - παρότι αυτό το είδος επέμβασης καλύπτεται συνήθως στη Γαλλία. Η θέση του γαλλικού ασφαλιστικού φορέα αντιβαίνει στο δίκαιο της ΕΕ. Από τη στιγμή που ο ασφαλιστικός φορέας της χώρας σας εγκρίνει να λάβετε μη επείγουσα υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ, δικαιούστε την περίθαλψη αυτή υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της συγκεκριμένης χώρας.

Το γαλλικό SOLVIT επεσήμανε ότι επρόκειτο για εσφαλμένη εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και έπεισε τον γαλλικό ασφαλιστικό φορέα να πράξει τα δέοντα. Στη συνέχεια απέστειλε τροποποιημένο τιμολόγιο στο βελγικό ταμείο ασφάλισης ασθενείας και επεστράφησαν τα έξοδα της χειρουργικής επέμβασης στον Βέλγο πολίτη.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 8 εβδομάδες.

Περισσότερα για την: Προγραμματισμένη περίθαλψη σε χώρα της ΕΕ


Το SOLVIT βοήθησε έναν Έλληνα πολίτη να πάρει πίσω τα χρήματα που είχε καταβάλει για νοσοκομειακή περίθαλψη στην Τσεχία

Πρόκειται για έναν Έλληνα πολίτη που είχε χρειαστεί νοσηλεία κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στην Τσεχία. Έναν χρόνο αργότερα, το νοσοκομείο του έστειλε ένα τιμολόγιο ύψους μερικών εκατοντάδων ευρώ – παρά το γεγονός ότι είχε προσκομίσει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας. Το νοσοκομείο ισχυρίστηκε ότι τα στοιχεία του ασθενούς ως προς το όνομα και το φύλο διέφεραν από αυτά που αναγράφονταν στην Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας.

Η διαφορά αυτή οφειλόταν σε μεταφραστικό λάθος από τα ελληνικά προς τα τσεχικά. Επιπλέον, ο πολίτης αυτός είχε αρχικά όνομα θεού της μυθολογίας, το οποίο όμως είχε αλλάξει.

Το SOLVIT παρείχε στο υπουργείο Υγείας της Τσεχίας τις απαραίτητες εξηγήσεις και αποδεικτικά στοιχεία (τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και το πιστοποιητικό γεννήσεως) για να αποδείξει ότι ο κάτοχος της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας και ο ασθενής που νοσηλεύθηκε στο νοσοκομείο ήταν το ίδιο πρόσωπο. Μετά την παρέμβαση του SOLVIT, επεστράφη στον Έλληνα πολίτη το πλήρες χρηματικό ποσό που είχε καταβάλει για έξοδα νοσηλείας.

Το πρόβλημα λύθηκε σε 3 εβδομάδες.

Περισσότερα για την: Υγειονομική κάλυψη κατά τη διάρκεια σύντομης διαμονής στο εξωτερικό