Ścieżka nawigacji

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Austriacka studentka nie musi płacić za pobyt w holenderskim szpitalu

Austriacka studentka musiała poddać się operacji w czasie swoich studiów w Holandii.

Zgodnie z przepisami UE ma ona prawo do takiego samego traktowania jak osoby ubezpieczone w Holandii. Oznacza to, że szpital, zamiast oczekiwać od niej uregulowania należności, powinien był przesłać rachunek bezpośrednio do jej ubezpieczyciela.

SOLVIT wyjaśnił, że takie postępowanie można by uznać za dyskryminację. Szpital skorygował rachunek i przesłał go do austriackiego ubezpieczyciela.

Sprawa rozwiązana w ciągu 4 tygodni.

Więcej informacji: Opieka zdrowotna za granicą – studenci


Brytyjska pacjentka nie musi płacić za wizytę u lekarza w Bułgarii

Brytyjka zamieszkała w Bułgarii otrzymała rachunek za wizytę u lekarza, choć przedstawiła odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe.

Lekarz odmówił uznania jej dokumentów, twierdząc, że nie otrzymał żadnych wytycznych dotyczących leczenia pacjentów z innych państw UE.

Od obywateli Bułgarii nie pobiera się opłaty za konsultacje u lekarza, a unijne przepisy wymagają, by obywatele UE byli traktowani w taki sam sposób jak obywatele tego kraju.

Po interwencji SOLVIT-u władze bułgarskie skierowały do pacjentki pismo, w którym potwierdziły jej prawo do bezpłatnej opieki medycznej, a lekarz wycofał prośbę o uregulowanie należności przez pacjentkę.

Sprawa rozwiązana w ciągu 8 tygodni.

Więcej informacji: Ubezpieczenie zdrowotne w przypadku przeprowadzki za granicę


Niemka zamieszkała w Hiszpanii może uzyskać tam zwrot kosztów medycznych

Niemka mieszkająca w Hiszpanii nie otrzymała zwrotu za badania okresowe, ponieważ hiszpański urząd nie uznał jej niemieckich dokumentów ubezpieczeniowych. Po interwencji SOLVIT-u kobietę poinformowano, jakich dokumentów potrzebuje, i stwierdzono, że jej ubezpieczenie zdrowotne jest ważne.

Sprawa rozwiązana w ciągu 4 tygodni.

Więcej informacji: Ubezpieczenie zdrowotne w przypadku przeprowadzki za granicę


Obywatel Belgii ma prawo do specjalistycznej operacji we Francji

Obywatel Belgii uzyskał od swojego belgijskiego ubezpieczyciela zezwolenie na to, by poddać się operacji przepukliny w specjalistycznej klinice we Francji.

Jednak francuski zakład ubezpieczeń zdrowotnych poinformował go, że nie otrzyma zwrotu kosztów operacji, choć we Francji koszty te są zazwyczaj refundowane. Stanowisko francuskiego ubezpieczyciela jest niezgodne z przepisami UE. Osoba, której krajowy ubezpieczyciel zezwolił na leczenie w innym kraju UE (inne niż leczenie w nagłych wypadkach), ma prawo do korzystania z opieki medycznej na takich samych warunkach jak obywatele tego kraju.

Francuski ośrodek SOLVIT-u podkreślił, że w tej sytuacji mamy do czynienia z niewłaściwym stosowaniem prawa UE, i przekonał francuskiego ubezpieczyciela, że powinien zmienić swoją decyzję. Następnie urząd przesłał poprawiony formularz belgijskiemu urzędowi ds. zdrowia, a pacjent otrzymał zwrot kosztów operacji.

Sprawa rozwiązana w ciągu 8 tygodni.

Więcej informacji: Planowane leczenie w UE


SOLVIT pomógł greckiemu obywatelowi uzyskać zwrot kosztów leczenia szpitalnego w Czechach

Pewien Grek musiał być hospitalizowany podczas podróży do Czech. Rok później otrzymał fakturę od szpitala, w którym był leczony, opiewającą na kilkaset euro – chociaż przedstawił swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Szpital twierdził, że ani nazwisko, ani płeć tego byłego pacjenta nie pokrywają się z zapisem na jego karcie EKUZ.

Jak się okazało, rozbieżność danych wynikała z błędnego tłumaczenia z języka greckiego na czeski. Poza tym obywatel ten pierwotnie nosił imię boga z mitologii greckiej, a potem je zmienił.

SOLVIT przedstawił Ministerstwu Zdrowia w Czechach niezbędne wyjaśnienia i dowody (numer ubezpieczenia społecznego i świadectwo urodzenia) i przekonał je o tym, że posiadacz karty EKUZ i hospitalizowany pacjent to jedna i ta sama osoba. Po interwencji SOLVIT-u obywatel Grecji otrzymał pełen zwrot poniesionych przez siebie kosztów.

Sprawa rozwiązana w ciągu 3 tygodni.

Więcej informacji: Ubezpieczenie zdrowotne na krótkie wyjazdy