Sökväg

Sjukförsäkring

Österrikisk student behöver inte betala sjukhusräkning i Nederländerna

En österrisk kvinna som studerade i Nederländerna behövde opereras.

Enligt EU-reglerna hade hon rätt till vård på samma villkor som invånarna i Nederländerna. Därför skulle sjukhuset ha skickat räkningen direkt till hennes försäkringskassa – men de skickade den till henne i stället.

Solvit påpekade att detta kunde betraktas som diskriminering. Sjukhuset korrigerade räkningen och skickade den sedan till den österrikiska försäkringskassan.

Löst på 4 veckor

Läs mer: Vård för utlandsstudenter


Brittisk patient behöver inte betala för läkarbesök i Bulgarien

En brittisk kvinna som bor i Bulgarien fick felaktigt betala för ett läkarbesök där – trots att hon visat upp rätt handlingar.

Läkaren ville inte godta hennes papper eftersom han inte fått några riktlinjer för behandling av patienter från andra EU-länder.

Bulgariska medborgare betalar inget för läkarbesök, och enligt EU-lagstiftningen ska personer från andra EU-länder behandlas på samma sätt som landets invånare.

Efter Solvits ingripande skickade de bulgariska myndigheterna ett brev till patienten som bekräftade hennes rättigheter och läkaren drog tillbaka sitt krav på att patienten skulle betala.

Löst på 8 veckor

Läs mer: Sjukförsäkring vid utlandsflytt


Tyska får göra hälsoundersökning i Spanien

En tyska bosatt i Spanien nekades ersättning för hälsokontroller eftersom de spanska myndigheterna inte godtog hennes tyska sjukförsäkring. Sedan Solvit ingripit fick kvinnan veta vilka papper hon behövde, och hon fick sin sjukförsäkring godkänd.

Löst på 4 veckor

Läs mer: Sjukförsäkring vid utlandsflytt


Belgare får specialistvård i Frankrike

En belgare fick tillstånd från den belgiska försäkringskassan att operera sitt bråck hos en specialist i Frankrike.

Men den franska försäkringskassan hävdade att de inte skulle ersätta vården – även om denna typ av operation vanligen ersätts i Frankrike. Det strider mot EU-lagstiftningen. När försäkringskassan i ditt hemland har godkänt icke akut vård i ett annat EU-land har du rätt att få vård på samma villkor som invånarna i det landet.

Solvit i Frankrike påpekade att den franska försäkringskassan inte tillämpat EU-lagstiftningen korrekt, och bad dem rätta till situationen. De skickade då en ny blankett till den belgiska försäkringskassan, och patienten fick ersättning för operationskostnaderna.

Löst på 8 veckor

Läs mer: Planerad vård i EU


Solvit hjälper grek att få tillbaka pengar för tjeckisk sjukhusräkning

En grekisk man blev inlagd på sjukhus under en resa till Tjeckien. Ett år senare fick han en sjukhusräkning på flera hundra euro – trots att han hade visat sitt europeiska sjukförsäkringskort. Sjukhuset hävdade att varken namnet eller könet på patienten stämde med det som stod på kortet.

Solvit skickade förklaringar och intyg (socialförsäkringsnummer och födelseattest) till det tjeckiska hälsovårdsministeriet för att bevisa att kortets innehavare och patienten var en och samma person.

Missförståndet hade uppstått vid översättningen från grekiska till tjeckiska. Dessutom hade den grekiske mannen, som var uppkallad efter en grekisk gud, nyss bytt namn. Efter Solvits ingripande fick den grekiske patienten tillbaka alla pengar för sjukhusräkningen.

Löst på 3 veckor

Läs mer: Sjukförsäkring vid korta vistelser