Kruimelpad

Zorgverzekering in het buitenland

Oostenrijkse studente hoeft ziekenhuisrekening in Nederland niet te betalen

Een Oostenrijkse studente moest een operatie ondergaan toen zij in Nederland studeerde.

Volgens de EU-regelgeving had zij recht op dezelfde behandeling als mensen die verzekerd zijn in Nederland. Dit betekende dat het ziekenhuis de factuur rechtstreeks naar haar verzekeraar had moeten sturen, in plaats van haar te vragen zelf de rekening te betalen.

SOLVIT wees erop dat dit discriminatie is. Het ziekenhuis stuurde een nieuwe rekening naar de Oostenrijkse verzekering.

Opgelost binnen vier weken.

Meer over: Gezondheidszorg voor studenten in het buitenland


Britse patiënt hoeft niet te betalen voor doktersbezoek in Bulgarije

Een in Bulgarije wonende Britse werden ten onrechte de kosten van een doktersbezoek in rekening gebracht ondanks het feit dat zij de juiste documenten bij zich had.

Haar arts weigerde haar papieren te aanvaarden en beweerde dat patiënten uit andere EU-landen gewoon moesten betalen.

Maar Bulgaarse onderdanen hoeven niet te betalen voor doktersbezoek en de EU-wetgeving bepaalt dat onderdanen van andere EU-landen op dezelfde manier moeten worden behandeld als Bulgaren.

Na tussenkomst van SOLVIT stuurden de Bulgaarse autoriteiten een brief naar de patiënt waarin zij haar rechten bevestigden en de arts trok zijn verzoek om rechtstreekse betaling van de patiënt in.

Opgelost binnen acht weken.

Meer over: Zorgverzekering bij verhuizing naar het buitenland


Duitse mag zich medisch laten onderzoeken in Spanje

Een in Spanje wonende Duitse kreeg geen goedkeuring voor de terugbetaling van medisch onderzoek omdat de papieren van haar Duitse zorgverzekering werden geweigerd door de Spaanse autoriteiten. Na tussenkomst van SOLVIT kreeg de vrouw te horen welke documenten zij nodig had waardoor haar zorgverzekering alsnog werd erkend.

Opgelost binnen vier weken.

Meer over: Zorgverzekering bij verhuizing naar het buitenland


Belg krijgt gespecialiseerde chirurgie in Frankrijk vergoed

Een Belg kreeg van zijn Belgische zorgverzekeraar toestemming voor een herniaoperatie in een gespecialiseerde kliniek in Frankrijk.

Maar het Franse ziekenfonds vertelde hem dat de ingreep niet zou worden terugbetaald, ook al werd dit type operatie doorgaans wel vergoed in Frankrijk. Het standpunt van de Franse verzekeraar was in strijd met de EU-regels. Als u van uw zorgverzekeraar toestemming krijgt voor een niet-dringende medische behandeling in een ander EU-land, hebt u recht op zorg onder dezelfde voorwaarden als onderdanen van dat land.

Het SOLVIT-centrum in Frankrijk wees de Franse zorgverzekeraar hierop, waarna die zijn standpunt herzag. Er ging een nieuw formulier naar de Belgische verzekeraar en de Belg kreeg de kosten van de ingreep vergoed.

Opgelost binnen acht weken.

Meer over: Geplande behandeling in de EU


Griek krijgt ziekenhuiskosten in Tsjechië toch vergoed

Een Griek die in Tsjechië op vakantie was, moest daar in het ziekenhuis worden opgenomen. Een jaar later kreeg hij van dat ziekenhuis een rekening van een paar honderd euro, ondanks het feit dat hij er zijn Europese zorgpas (EHIC) had laten zien. Het ziekenhuis beweerde dat de naam en het geslacht op de zorgpas niet klopten.

Het misverstand was ontstaan door de vertaling uit het Grieks in het Tsjechisch. Bovendien had de patiënt, die oorspronkelijk was genoemd naar een god uit de Griekse mythologie, zijn naam veranderd.

SOLVIT gaf het ministerie van volksgezondheid in Tsjechië de nodige uitleg en bewijsstukken (socialezekerheidsnummer en geboorteakte) om aan te tonen dat het bij de houder van de zorgpas en de patiënt in het ziekenhuis wel degelijk om één en dezelfde persoon ging. Door de bemiddeling van SOLVIT kreeg de patiënt de betaalde kosten volledig vergoed.

Opgelost binnen drie weken.

Meer over: Ziektekostendekking bij kort verblijf