Oficiální internetová stránka Evropské unie Oficiální internetové stránky EU

Tato stránka je k dispozici v těchto jazycích:

SOLVIT

Pomáháme občanům řešit problémy s uplatňováním jejich práv v EU

Příklady vyřešených případů ›
Rodinné dávky

Slovinsko vyplácí příspěvek na péči o děti žijící v Rakousku – síť SOLVIT ukazuje žadatelce správnou cestu

Rakouská státní příslušnice měla nárok na příspěvek na péči o dítě ze Slovinska, protože její manžel tam pracoval. Po více než pěti měsících od podání žádosti však úřad ještě nevydal rozhodnutí. Slovinský orgán požádal žadatelku a příslušný orgán v Rakousku o doplňující informace. Žadatelka se domnívala, že informace již předložila a že její žádost o podporu se dostala do bezvýchodné situace.

Posouzení informací obsažených v dokumentaci provedené sítí SOLVIT odhalilo, že některé informace stále chybí. Síť SOLVIT pak žadatelce vysvětlila, jak žádost správně doplnit. Během necelých dvou měsíců úřad vydal kladné rozhodnutí a žadatelka obdržela příspěvek na péči o dítě

Vyřešeno za 7 týdnů.

Více informací na téma: Předpisy EU upravující uznávání odborných kvalifikací


Slovenská rodina získala přídavky na děti na Islandu

Slovenský občan pracující na Islandu si na místním úřadě zažádal o rodinné dávky. Úřad však na jeho žádost nereagoval. On se mezitím s rodinou přestěhoval zpátky na Slovensko, kde si zažádal o přídavky na děti.

Slovenské úřady jim však dávky za dobu strávenou na Islandu odmítly vyplatit.

SOLVIT se obrátil na islandské orgány a zjistil, že nereagovaly, protože jim nebyly dodány veškeré podklady.

Rodina příslušné dokumenty zaslala a krátce na to jí z Islandu přišly rodinné dávky, na které měla nárok.

Vyřešeno za 12 týdnů.

Více informací na téma: Rodinné dávky