Διαδρομή πλοήγησης

Οικογενειακές παροχές

Ουγγαρέζα υπήκοος που αναζητεί εργασία λαμβάνει οικογενειακές παροχές στο Βέλγιο

Έχοντας παλαιότερα εργαστεί στο Βέλγιο, Ουγγαρέζα υπήκοος ζήτησε παροχές ανεργίας και, έχοντας εν τω μεταξύ αποκτήσει δύο παιδιά, ενημερώθηκε ότι θα έπαυε να λαμβάνει οικογενειακές παροχές.

Η άδεια εργασίας της είχε λήξει - πριν από την 1η Μαΐου 2011 οι Ούγγροι υπήκοοι χρειάζονταν άδεια εργασίας για να εργαστούν στο Βέλγιο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούσε να υποστηρίξει ότι αναζητούσε ενεργά εργασία, όπως απαιτείται.

Το SOLVIT έλυσε το ζήτημα με τις βελγικές αρχές και η αιτούσα αναγνωρίστηκε σύντομα ως άτομο που αναζητεί ενεργά εργασία.

Βρέθηκε λύση σε 9 εβδομάδες.

Περισσότερα για τους: Κανόνες της ΕΕ για τις οικογενειακές παροχές


Οικογένεια Σλοβάκων λαμβάνει οικογενειακές παροχές στην Ισλανδία

Σλοβάκος υπήκοος που ζει και εργάζεται στην Ισλανδία υπέβαλε αίτηση για να λαμβάνει οικογενειακές παροχές στη χώρα αυτή. Η αίτησή του έμενε αναπάντητη. Εν τω μεταξύ, εγκατέλειψε την Ισλανδία και επέστρεψε στη Σλοβακία όπου υπέβαλε αίτηση για να λαμβάνει παροχές τέκνων.

Οι αρχές της Σλοβακίας αρνήθηκαν να καταβάλουν τις παροχές για το διάστημα που εργαζόταν στην Ισλανδία.

Το SOLVIT διαπίστωσε ότι οι ισλανδικές αρχές δεν είχαν απαντήσει στην αίτησή του επειδή έλειπαν ορισμένα έγγραφα.

Ο Σλοβάκος υπήκοος έστειλε τα έγγραφα που έλειπαν και σύντομα οι ισλανδικές αρχές του κατέβαλαν τις οικογενειακές παροχές.

Βρέθηκε λύση σε 12 εβδομάδες.

Περισσότερα για τις: Οικογενειακές παροχές