Navigatsioonitee

Perehüvitised

Ungarist pärit tööotsija saab perehüvitisi Belgias

Ungarist pärit naine taotles pärast Belgias töötamist töötushüvitisi ning sünnitas seal ka kaks last, kuid avastas siis, et tal ei ole õigust saada perehüvitisi.

Naise tööluba aegus (enne 1. maid 2011 pidi Ungari kodanikel olema Belgias töötamiseks tööluba). See tähendas seda, et ta ei saanud oma tööotsinguist nõuetekohaselt teavitada.

SOLVIT tõstatas teema Belgia ametiasutustes ning naist tunnustati ametlikult tööotsijana.

Probleem lahendati 9 nädalaga.

Täiendavalt: ELi eeskirjad perehüvitiste kohta


Slovakkiast pärit perekond sai Islandil lastetoetust

Slovakkia kodanik, kes elas ja töötas Islandil, taotles seal perehüvitisi. Tema taotlusele ei vastatud. Vahepeal ta lahkus Islandilt ning pöördus tagasi Slovakkiasse, kus taotles lastetoetust.

Kuid Slovakkia ametiasutused keeldusid talle maksmast aja eest, mil ta töötas Islandil.

SOLVIT leidis, et Islandi asutused ei olnud saatnud vastust, kuna neil puudusid mõned dokumendid.

Slovakkia kodanik saatis neile dokumendid ning varsti pärast seda maksid Islandi asutused perehüvitised välja.

Probleem lahendati 12 nädalaga.

Täiendavalt: Perehüvitised