Sökväg

Familjeförmåner

Ungersk arbetssökande får familjeförmåner i Belgien

En ungersk kvinna som arbetat i Belgien ansökte om arbetslöshetsersättning där. Hon födde också två barn i Belgien, men konstaterade att hon inte längre hade rätt till barnbidrag.

Hennes arbetstillstånd hade gått ut – före den 1 maj 2011 behövde ungerska medborgare arbetstillstånd för att få arbeta i Belgien. Det innebar att hon inte kunde uppfylla kravet på att aktivt söka arbete.

Efter Solvits kontakter med de belgiska myndigheterna erkändes kvinnans status som aktiv jobbsökande.

Löst på 9 veckor

Läs mer: Din rätt till familjeförmåner


Slovakisk familj får barnbidrag på Island

En slovakisk man som bodde och arbetade på Island ansökte om barnbidrag där, men fick inget svar på ansökan. Han lämnade under tiden Island och återvände till Slovakien, där han återigen ansökte om barnbidrag.

Men de slovakiska myndigheterna ville inte betala ut något bidrag för den period han arbetat på Island.

Solvit upptäckte att de isländska myndigheterna inte svarat eftersom de inte fått alla handlingar.

Mannen skickade in handlingarna, och kort därefter betalade de isländska myndigheterna ut barnbidraget.

Löst på 12 veckor

Läs mer: Familjeförmåner för arbetstagare