Ścieżka nawigacji

Świadczenia rodzinne

Poszukująca pracy Węgierka może pobierać zasiłek rodzinny w Belgii

Obywatelka Węgier przez jakiś czas pracowała w Belgii. Następnie złożyła wniosek o zasiłek dla bezrobotnych i urodziła w Belgii dwoje dzieci, lecz okazało się, że nie ma już prawa pobierać świadczeń rodzinnych.

Jej pozwolenie na pracę wygasło (do 1 maja 2011 r. obywatele Węgier musieli mieć pozwolenie na pracę w Belgii). W związku z tym osoba ta nie mogła potwierdzić, że aktywnie szuka pracy, a tego wymagają przepisy.

SOLVIT skontaktował się z władzami belgijskimi, aby wyjaśnić ten konkretny przypadek, dzięki czemu osoba ta uzyskała status osoby poszukującej pracy.

Sprawa rozwiązana w ciągu 9 tygodni.

Więcej informacji: Przepisy UE dotyczące świadczeń rodzinnych


Rodzina ze Słowacji uzyskała świadczenia na dzieci w Islandii

Mieszkający i pracujący w Islandii Słowak złożył wniosek o świadczenia rodzinne w tym kraju. Jego wniosek pozostał bez odpowiedzi. Po opuszczeniu Islandii wrócił na Słowację, gdzie złożył wniosek o zasiłek na dzieci.

Władze słowackie odmówiły mu jednak wypłaty zasiłku za okres, w którym pracował w Islandii.

SOLVIT dowiedział się, że władze islandzkie nie udzieliły odpowiedzi, ponieważ brakowało niektórych dokumentów.

Słowak dosłał odpowiednie dokumenty i wkrótce potem islandzki urząd wypłacił mu świadczenia rodzinne.

Sprawa rozwiązana w ciągu 12 tygodni.

Więcej informacji: Świadczenia rodzinne