Navigation path

Familieytelser

Ungarsk arbeidssøker får familieytelser i Belgia

En ungarsk kvinne som hadde jobbet i Belgia, søkte om arbeidsledighetstrygd der. Hun fødte også to barn i Belgia, men fant ut at hun ikke lenger hadde rett på familieytelser.

Arbeidstillatelsen hennes hadde gått ut – før 1. mai 2011 måtte ungarske statsborgere ha arbeidstillatelse for å kunne jobbe i Belgia. Dette innebar at hun ikke lenger oppfylte kravet om å søke aktivt etter jobb.

SOLVIT tok opp saken med de belgiske myndighetene, og kvinnen ble godkjent som aktivt jobbsøkende.

Løst på 9 uker.

Les mer: EU-regler for familieytelser


Slovakisk familie får barnetrygd på Island

En slovakisk statsborger som bodde og jobbet på Island, søkte om familieytelser der, men fikk ikke svar på søknaden. I mellomtiden forlot han Island og reiste tilbake til Slovakia, der han søkte om barnetrygd.

De slovakiske myndighetene nektet imidlertid å betale for perioden da han jobbet på Island.

SLOVIT fant ut at grunnen til at de islandske myndighetene ikke hadde svart, var at de manglet enkelte dokumenter.

Den slovakiske mannen sendte dokumentene, og kort tid etter fikk han utbetalt familieytelser fra de islandske myndighetene.

Løst på 12 uker.

Les mer: Familieytelser