Навигационна пътека

Семейни обезщетения

Унгарка получава семейни обезщетения в Белгия

След като работи в Белгия, унгарка подава заявление за обезщетения за безработица и ражда 2 деца там, но научава, че вече няма право на семейни обезщетения.

Разрешителното ѝ за работа е изтекло — до 1 май 2011 г. унгарските граждани имат нужда от разрешително, за да работят в Белгия. Това означава, че тя не може да твърди, че активно търси работа според изискванията.

СОЛВИТ обсъжда проблема с белгийските власти и жената е призната за активно търсеща работа.

Случаят е разрешен за 9 седмици.

Повече за правилата на ЕС за семейните обезщетения


Словашко семейство получава детски надбавки в Исландия

Словашки гражданин, живеещ и работещ в Исландия, подава заявление за семейни обезщетения там. Заявлението остава без отговор. Междувременно той напуска Исландия и се връща в Словакия, където също подава заявление за детски надбавки.

Словашките органи обаче отказват да му изплатят надбавки за времето, през което е работил в Исландия.

СОЛВИТ открива, че исландските органи не са отговорили, тъй като липсват някои документи.

Словакът изпраща документите и скоро след това исландските органи изплащат надбавките.

Случаят е разрешен за 12 седмици.

Повече за семейните обезщетения