Oficiálne webové stránky Európskej únie Oficiálne webové sídlo 

Táto stránka je dostupná v týchto jazykoch:

SOLVIT

Riešenia problémov s vašimi právami 

Príklady vyriešených problémov ›
Rodinné dávky

Slovinsko vypláca príspevok na starostlivosť o deti žijúce v Rakúsku – sieť SOLVIT nasmerovala žiadosť na správnu cestu

Rakúska štátna príslušníčka mala nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa zo Slovinska, keďže jej manžel tam pracoval. Viac ako päť mesiacov po podaní žiadosti však ešte nebolo vydané rozhodnutie. Slovinský orgán požiadal žiadateľku a príslušný orgán v Rakúsku o doplňujúce informácie. Žiadateľka sa domnievala, že informácie už predložila a že jej žiadosť o príspevok neuspela.

Sieť SOLVIT posúdila dokumentáciu dostupnú v spise a zistila, že niektoré informácie stále chýbajú. Žiadateľke potom vysvetlila, ako ich správne doplniť. Za necelé dva mesiace orgán vydal kladné rozhodnutie a žiadateľka začala poberať príspevok na starostlivosť o dieťa.

Vyriešené za: 7 týždňov.

Viac informácií: Pravidlá EÚ o uznávaní odborných kvalifikácií


Prídavky na deti pre slovenskú rodinu na Islande

Slovenský občan, ktorý žil a pracoval na Islande, tu požiadal o rodinné dávky. Islandské úrady sa však k jeho žiadosti nevyjadrili. Medzičasom sa vrátil na Slovensko, kde požiadal o prídavky na deti.

Slovenské orgány mu však odmietli vyplatiť prídavky za obdobie, počas ktorého pracoval na Islande.

SOLVIT zistil, že islandské úrady na jeho žiadosť neodpovedali, pretože im chýbali určité dokumenty.

Slovenský občan potrebné dokumenty poslal a krátko nato mu islandské úrady rodinné dávky vyplatili.

Vyriešené za 12 týždňov.

Viac informácií: Rodinné dávky