Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Semma’ leħnek dwar it-tisħiħ tal-Ewropa Soċjali

Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali hu l-istrateġija soċjali tagħna biex niżguraw li t-tranżizzjonijiet tan-newtralità tal-klima, id-diġitalizzazzjoni u l-bidla demografika, kif ukoll l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19, huma soċjalment xierqa u ġusti. Hu jibni fuq 20 prinċipju ewlieni.

Biex l-UE toħroġ mill-kriżi attwali, jeħtieġ li tiġġenera l-irkupru, tibni r-reżiljenza u tiggwida l-ekonomiji tul il-perkors ta’ tranżizzjonijiet ġusti, ekoloġiċi u diġitali. Dan ma għandux iseħħ għad-detriment tal-ifqar persuni, reġjuni jew pajjiżi. L-irkupru għandu jkun inklużiv u ġust. Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jipprovdi direzzjoni biex jiġu indirizzati l-isfidi soċjali u ekonomiċi ta’ żmienna.

Biex tappoġġja l-implimentazzjoni tal-Pilastru u twitti t-triq għall-Pjan ta’ Azzjoni tal-Pilastru (li għandu jiġi ppreżentat fil-bidu tal-2021), il-Kummissjoni nediet diskussjoni wiesgħa mal-pajjiżi u r-reġjuni kollha tal-UE u mas-sħab tagħna kollha.

Flimkien, aħna se naġġornaw l-ekonomija tas-suq soċjali tal-Ewropa biex din tkun adattata għall-opportunitajiet u l-isfidi tal-lum u ta’ għada, u biex niżguraw tranżizzjoni ġusta għal kulħadd.

Il-Kummissjoni għalhekk tistieden lis-sħab kollha biex sat-30 ta’  Novembru 2020 jippreżentaw il-fehmiet tagħhom dwar azzjoni politika ġdida jew inizjattivi legali meħtieġa fuq livelli differenti (UE, nazzjonali, reġjonali, lokali) u/jew iwiegħdu impenji konkreti bħala Stat Membru, reġjun, belt jew organizzazzjoni lejn l-implimentazzjoni tal-Pilastru.

Issottometti l-kontribuzzjoni tiegħek

Avvenimenti

Il-Kummissjoni se tippromwovi u tappoġġja avvenimenti u dibattiti relatati mal-kwistjonijiet kollha koperti bil-prinċipji tal-Pilastru fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali. Aħna se nfittxu l-involviment attiv u l-parteċipazzjoni tas-sħab kollha tagħna.

Ixxerja din il-paġna