Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Finansiering

Information är en förutsättning för att samordningen av socialförsäkringen ska fungera. Socialförsäkringsinstitutioner, nationella myndigheter och arbetsmarknadens parter har alla en viktig uppgift när det gäller att informera människor om deras rättigheter.

Samarbete och information om samordningen av de sociala trygghetssystemen

EU-kommissionen ger ekonomiskt stöd till

  • samarbete mellan socialförsäkringsinstitutioner över gränserna
  • informationskampanjer över gränserna för att upplysa människor om deras rättigheter och skyldigheter enligt EU-reglerna om samordning av de sociala trygghetssystemen
  • gränsöverskridande och nationella åtgärder för att förbereda och införa systemet för elektroniskt informationsutbyte.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan