Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Finanzjament

Id-disseminazzjoni tal-informazzjoni hi waħda mill-iktar sfidi importanti għas-suċċess tal-koordinazzjoni mmodernizzata. Dan hu kompitu komuni fejn l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, l-amministrazzjonijiet nazzjonali u l-imsieħba soċjali jista' jkollhom rwol importanti biex itejbu l-aċċess għal drittijiethom.

Azzjonijiet għall-kooperazzjoni u l-informazzjoni dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali

Il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi appoġġ finanzjarju għal dawn li ġejjin:

  • azzjonijiet transnazzjonali għal kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tas-sigurtà soċjali;
  • azzjonijiet ta' tqajjim ta' kuxejnza transnazzjonali biex itejbu l-għarfien taċ-ċittadini dwar id-drittijiet u l-obbligi tagħhom li jiġu mir-Regolament tal-UE dwar il-koordinazzjoni tas-sigurtà soċjali;
  • azzjonijiet transnazzjonali jew nazzjonali għall-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tas-sistema għall-iskambju elettroniku tad-dejta (EESSI).

Ebda aħbar relatata fl-aħħar sitt xhur.

Ixxerja din il-paġna