Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Rahoitus

Tiedottaminen on yksi suurimmista haasteista uusien sosiaaliturvan yhteensovittamissääntöjen soveltamisessa. Tiedottaminen on sosiaaliturvalaitosten, kansallisten viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten vastuulla, ja niillä onkin tärkeä rooli, kun pyritään parantamaan kansalaisten mahdollisuuksia käyttää oikeuksiaan.

Sosiaaliturvan yhteensovittamiseen liittyvät yhteistyö- ja tiedotustoimet

Euroopan komissio antaa rahoitustukea seuraaville hankkeille:

  • monikansalliset yhteistyötoimet sosiaaliturvalaitosten välillä
  • monikansalliset toimet, joilla tiedotetaan sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien EU-säädösten mukaisista kansalaisten oikeuksista ja velvollisuuksista
  • sähköisen tietojenvaihtojärjestelmän (EESSI) valmisteluun ja toteuttamiseen liittyvät monikansalliset tai kansalliset toimet.

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu