Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Progress-mikrolån

Vad är ett Progress-mikrolån?

Progress är ett europeiskt instrument för mikrokrediter. Det infördes 2010 och ska göra det lättare för dem som vill starta eget eller utveckla sitt företag att få tillgång till mikrokrediter, dvs. lån under 25 000 euro.

Progress ger inga pengar direkt till företagarna utan hjälper utvalda mikrolångivare i EU att öka sin utlåning genom att

  • ge garantier och på så sätt dela långivarnas förlustrisker
  • ställa pengar till förfogande för att öka utlåningen.

Mikrolångivarna kan vara privata eller offentliga banker, mikrofinansinstitutioner utanför banksektorn eller icke-vinstdrivande långivare.

Vilka lånevillkor som gäller för mikrolånen beror på den enskilda långivaren (belopp, löptid, ränta, avgifter, väntetid).

Pengar från Progress får inte användas för att täcka krediter i form av övertrasseringar eller kortfristiga bankkrediter som förnyas automatiskt.

Kan jag få ett Progress-mikrolån?

Ja, om du

  • vill bli egenföretagare eller starta/vidareutveckla ett mikroföretag (färre än tio anställda), framför allt företag med särskilt samhällsengagemang (sociala företag)
  • är arbetslös
  • har varit ifrån arbetsmarknaden ett tag
  • har problem med att få en konventionell kredit (för att du exempelvis är kvinna, är för ung eller gammal, tillhör en minoritet eller har en funktionsnedsättning).

Hur ansöker jag om mikrolån?

Ta reda på om det redan finns mikrolångivare i ditt land. De kan informera dig om hur du ansöker och vilka villkor som måste vara uppfyllda. Du kan skicka din mikrolåneansökan direkt till dem.

Bli Progress-mikrolångivare

Bakom Progressinstrumentet står EU-kommissionen och Europeiska investeringsbanken. Det förvaltas av Europeiska investeringsfonden.

Se också

Andra mikrofinansieringsprogram

Dela den här sidan