Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Progress-mikrorahoitusjärjestely

Progress-mikrorahoitusjärjestely

Eurooppalainen Progress-mikrorahoitusjärjestely käynnistettiin vuonna 2010. Sillä parannetaan mikro- tai pienyrityksen perustamiseen tai kehittämiseen tarkoitettujen mikroluottojen (alle 25 000 euron lainojen) saatavuutta.

Progress-mikrorahoitusjärjestelystä ei anneta rahoitusta yrittäjille suoraan vaan EU-maissa toimivien mikroluotonantajien välityksellä. Tämä tapahtuu kahdella tavalla:

  • takaamalla mikroluotonantajien myöntämät lainat (eli jakamalla luottotappioriskit)
  • lisäämällä mikroluototusta EU:n rahoituksella.

Mikroluotonantajat voivat olla julkisia tai yksityisiä pankkeja, muita mikrorahoitusta tarjoavia laitoksia ja voittoa tavoittelemattomia mikroluotonantajia.

Yrittäjille tarkoitettujen mikroluottojen ehdot – lainan määrä, laina-aika, korko ja muut lainakulut sekä lainan saantiin kuluva aika – riippuvat kustakin mikroluotonantajasta.

Progress-mikrorahoitusjärjestelyn mukaista rahoitusta ei voi käyttää tilinylitysten tai lyhytaikaisten uusiutuvien luottojärjestelyjen kattamiseen.

Mikrorahoituksen kohderyhmä

Progress-mikrorahoitusjärjestelyn kohderyhmiä ovat

  • henkilöt, jotka haluavat ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi tai mikroyrittäjäksi (alle 10 työntekijän yritykset) tai pyrkivät kehittämään jo olemassa olevaa yritystään (erityisesti palveluja tarjoavat sosiaaliset yritykset)
  • työttömät
  • työmarkkinoilta jonkin aikaa poissa olleet
  • henkilöt, joiden on vaikea saada tavanomaista pankkilainaa (esimerkiksi naiset, nuoret, ikääntyneet henkilöt, vähemmistöryhmiin kuuluvat ja vammaiset).

Lainan hakeminen

Ota selvää, onko maassasi jo mikroluotonantajia. Ne voivat antaa sinulle lisätietoa mikrorahoituksen hakuehdoista ja -menettelyistä. Voit lähettää myös mikrolainahakemuksesi suoraan näille luotonantajille.

Ryhdy Progress-mikrorahoitusjärjestelyn luotonantajaksi

Progress-mikrorahoitusjärjestelyn toteuttamiseen osallistuvat yhdessä Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki (EIP), jotka ovat valtuuttaneet Euroopan investointirahaston (EIR) hallinnoimaan järjestelyä.

Ks. myös

Muut mikrorahoitusohjelmat

Jaa tämä sivu