Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Progress Microfinance - Sir fornitur ta' mikrokreditu ma' Progress Microfinance

Min hu eliġibbli?

Kull istituzzjoni pubblika jew privata li tipprovdi self mikrofinanzjarju u/jew garanziji lill-individwi li jaħdmu għal rashom jew propjetarji ta' mikrointrapriżi stabbliti fis-28 pajjiż tal-UE.

X'inhuma l-benefiċċji?

L-opportunità li:

  • iżżid il-volumi ta' self u tattira klijenti ġodda
  • tattira investituri ġodda mis-settur privat u tagħmel l-istruttura tal-ishma iktar sostenibbli
  • tiżviluppa piloti u tibbenefika mill-ekonomija ta' skala
  • tadotta miżuri sostenibbli biex tippromwovi l-impjiegi.

X'inhi l-ispiża?

Jekk tapplika għal garaziji ta' mikrokreditu - ebda spiża ħlief possibiltà ta' tariffa ta' impenn.

Jekk tapplika għal strumenti ffinanzjati - il-prezzijiet jirriflettu l-kundizzjonijiet tas-suq u r-rati ta' referenza applikabbli, il-primjums ta' riskju tal-pajjiż u tal-kontraparti, il-kompetizzjoni, u l-kopertura tal-ispejjeż.

Kif tapplika

Biex tapplika għal garanziji ta' mikrokreditu (garaziji diretti jew kontragaranziji), wieġeb is-sejħa għall-offerti fuq il-websajt tal-Fond Ewropew tal-Investiment.

Biex tapplika għal strumenti ffinanzjati (tip ta' self differenti u investimenti ta' ekwità) permezz ta' Fond ta' Investiment Speċjali li jippermetti lill-fornituri ta' mikrokreditu li jżidu l-attivitajiet ta' self tagħhom lejn l-intraprendituri (futuri), ibgħat espressjoni ta' interess lil p.eriksson@eif.org tal-Fond Ewropew ta' Investiment.

Kif jintgħażlu l-fornituri ta' mikrokreditu?

Il-Fond Ewropew tal-Investiment (FEI) li jimmaniġja Progress Microfinance, jikkunsidra:

  • il-konformità tal-istituzzjonijiet li japplikaw mal-ħtieġijiet bankarji standard
  • l-esperjenza fil-mikrofinanza
  • il-pożizzjoni finanzjarja
  • il-kapaċità finanzjarja
  • il-kapaċitajiet operattivi
  • l-impatt mistenni (pereżempju volumi u firxa ġeografika).

Iktar informazzjoni fuq il-websajt tal-Fond Ewropew tal-Investiment

Garanziji u strumenti ffinanzjati, inkluża l-proċedura ta' applikazzjoni (bl-Ingliż biss)

European Progress Microfinance Facility (websjat tal-FEI) (bl-Ingliż biss)

Ixxerja din il-paġna