Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

Mondja el a véleményét a szociális Európa megerősítéséről

A szociális jogok európai pillére a szociális stratégiánk, amellyel gondoskodni kívánunk arról, hogy a klímasemlegességgel, a digitalizációval és a demográfiai változással kapcsolatos átalakulások társadalmilag méltányos és igazságos módon menjenek végbe. A pillér 20 alapelvre épül.

Az EU-nak, hogy ki tudjon lábalni a jelenlegi válságból, újra lendületbe kell hoznia a gazdaságot, növelnie kell az ellenállóképességét, és előre kell haladnia a méltányos, zöld és a digitális átállás felé vezető úton. Nem engedhetjük, hogy az átállás a legszegényebb emberek, régiók vagy országok rovására valósuljon meg. A fellendülésnek inkluzívnak és méltányosnak kell lennie. A szociális jogok európai pillére iránytűként szolgál korunk társadalmi és gazdasági kihívásainak megoldásához.

A pillér végrehajtásának támogatása és az ehhez kapcsolódó (a 2021 elején előterjeszteni tervezett) cselekvési terv előkészítése érdekében a Bizottság széles körű vitát kezdeményezett valamennyi uniós ország és régió, és valamennyi partnere részvételével.

Egymással összefogva korszerűsíteni fogjuk Európa szociális piacgazdaságát, hogy megfelelően tudjuk kezelni a jelenlegi és a jövőben felmerülő lehetőségeket és kihívásokat, és gondoskodni tudjunk arról, hogy az átállás mindenki számára méltányos módon menjen végbe.

Rendezvények

A Bizottság támogatni fogja tagállami, regionális és helyi rendezvények és viták megrendezését a pillér alapelveihez kapcsolódó valamennyi téma körüljárása érdekében. Munkánkban számítunk valamennyi partnerünk aktív szerepvállalására.

Oldal megosztása