Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Ditt första Euresjobb

Hjälp till unga

Ditt första Euresjobb är ett så kallat ”riktat rörlighetsprojekt”. Sådana projekt ska

 • fylla lediga platser i vissa branscher, yrken, länder eller grupper av länder
 • hjälpa vissa grupper av arbetstagare som ofta har lätt att flytta på sig, t.ex. unga.

Hur fungerar det?

 • Ditt första Euresjobb är öppet för sökande och arbetsgivare i EU-länderna, Norge och Island.
 • De sökande måste vara medborgare och bosatta i något av dessa länder.
 • Projektet ska hjälpa
  • personer under 35 år att få jobb, praktik eller en lärlingsplats i ett annat medlemsland
  • arbetsgivarna att hitta rätt kompetens till sin verksamhet.
 • Det genomförs av konsortier som leds av Eures-arbetsförmedlingar och ska omfatta minst sju länder.

Finansiering

Sedan 2014 finansieras ditt första Euresjobb av Eures-delen av Easiprogrammet.

Verksamheten får stöd via årliga ansökningsomgångar. Läs mer på sidorna med ansökningsomgångar (pågående och avslutade) och beviljade bidrag.

Läs mer om Ditt första Euresjobb

___ Euresportalen

___ Uppföljningsrapporterna (bara på engelska)

Förberedande åtgärd

Mellan 2012 och mitten av 2015 drevs ditt första Euresjobb som en förberedande åtgärd, som finansierades ur EU:s budget 2011–2013.

Målet var att hjälpa unga i EU mellan 18–30 att hitta jobb, praktik- eller lärlingsplats i ett EU-land.

I den första utvärderingsrapporten kan du läsa om resultaten från de två första åren och framtida utmaningar. Slututvärderingen för 2012–2015 innehåller en överblick över den förberedande åtgärdens genomslag och restultat (bara på engelska).

Vi håller nu på med en efterhandsutvärdering som ska vara klar tredje kvartalet 2016.

Syftet är att

 • kontrollera och komplettera den preliminära utvärderingens slutsatser
 • utreda initiativets kostnader, nytta och genomslag och andra alternativ för framtiden.

En efterhandsutvärdering gjordes mellan 2015 och 2016. Rapporten kommer snart.

Dela den här sidan