Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Eka Eures-työpaikka

Nuorten apuna työnhaussa

Eka Eures-työpaikka -ohjelma on nuorille tarkoitettu nk. kohdennettu liikkuvuusjärjestely. Sen avulla pyritään

 • täyttämään avoimia työpaikkoja tietyllä alalla, tietyssä ammatissa, maassa tai maaryhmässä
 • tukemaan tiettyjä työntekijäryhmiä, kuten nuoria, joilla on valmiutta liikkuvuuteen.

Miten Eka Eures-työpaikka toimii?

 • Eka Eures-työpaikka -ohjelma on tarkoitettu nuorille työnhakijoille ja työnantajille 28 EU-maassa, Norjassa ja Islannissa.
 • Työnhakijalla on oltava jonkin EU-maan, Norjan tai Islannin kansalaisuus ja laillinen asuinpaikka jossakin näistä maista.
 • Ohjelman tavoitteena on auttaa
  • alle 35-vuotiaita nuoria löytämään työ-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikka toisessa jäsenmaassa.
  • työnantajia löytämään ammattiosaamista, jota heidän yrityksessään tarvitaan.
 • Toimintaa toteuttavat Eures-työnvälitysverkoston koordinoimat yhteenliittymät, joihin kuuluu vähintään 7 maata.

Rahoitus

Vuodesta 2014 lähtien Eka Eures-työpaikka -ohjelmaa rahoitetaan EaSI-ohjelman Eures-lohkosta.

Toimien rahoitus toteutuu käytännössä vuotuisten ehdotuspyyntöjen kautta. Lisätietoja: julkaistut ehdotuspyynnöt (meneillään olevat ja päättyneet) ja luettelo myönnetystä rahoituksesta.

Lisätietoa Eka Eures-työpaikka -ohjelmasta:

___ EURES-portaali

___ seurantaraportit (vain englanniksi)

Eka Eures-työpaikka -valmistelutoimi

Eka Eures-työpaikka -ohjelma käynnistettiin pilottina, joka kesti vuodesta 2012 toukokuuhun 2015. Toimi rahoitettiin EU:n talousarviosta vuosilta 2011–2013.

Ohjelman tarkoituksena oli tukea 18–30-vuotiaita nuoria, jotka hakevat työ-, harjoittelu- tai oppisopimuspaikkaa toisesta EU-maasta.

Eka Eures-työpaikka -väliarviointiraportissa kuvataan ohjelman kahden ensimmäisen toteutusvuoden tuloksia ja tulevia haasteita. Eka Eures-työpaikka (2012–2015) -ohjelman lopullisessa seuranta- ja arviointiraportissa tarkastellaan pilottivaiheen tuloksia ja saavutuksia (vain englanniksi).

Jälkiarviointi kestää vuoden 2016 loppuun.

Tavoitteena on

 • tarkistaa väliarvioinnin havaintojen paikkansapitävyys ja täydentää niitä
 • selvittää toimen kustannukset, hyödyt ja vaikutukset sekä mahdolliset tulevaisuuden vaihtoehdot.

Eka Eures-työpaikka -valmistelutoimen jälkiarviointi toteutettiin vuosina 2015 ja 2016. Arviointiraportti julkaistaan lähiaikoina.

Jaa tämä sivu