Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

EaSi-ohjelman Eures-lohko

Ammatillisen liikkuvuuden edistäminen EU:ssa

Eures-ohjelmalohkon tavoitteena on vahvistaa Eures-verkostoa. Tämä Euroopan laajuinen työnvälitysverkosto tarjoaa tietoa ja neuvontaa ja välittää työpaikkoja kaikille EU-kansalaisille, jotka haluavat hyödyntää oikeuttaan työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen.

Lohkossa on kolme aihekohtaista osa-aluetta:

  • avoimien työpaikkojen, työhakemusten sekä työnhakijoihin ja työnantajiin liittyvien tietojen avoimuus
  • palveluiden kehittäminen työntekijöiden rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi työhön
  • maiden rajat ylittävät kumppanuudet.

Tavoitteet

  • Varmistetaan, että avoimia työpaikkoja ja hakemuksia koskevat tiedot ja neuvonta ja kaikki niihin liittyvät tiedot ovat avoimia mahdollisille työnhakijoille ja työnantajille.
  • Tuetaan Eures-palvelujen tarjoamista työntekijöiden rekrytoimiseksi ja sijoittamiseksi laadukkaisiin ja kestäviin työpaikkoihin hyödyntämällä avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämistä. Tuki kattaa työhönsijoituksen eri vaiheet rekrytointia edeltävästä valmistelusta työhönsijoituksen jälkeiseen neuvontaan.

Ohjelmalohkon kattavuus

EaSi-ohjelman Eures-lohkoon voivat osallistua

  • keskus-, alue- ja paikallisviranomaiset
  • työvoimapalvelut
  • työmarkkinaosapuolten organisaatiot ja muut asiaan liittyvät osapuolet

EU-maista ja ETA-maista ETA-sopimuksen mukaisesti.

Hakumenettely

Rahoitettavat toimet määritellään EaSI-ohjelmakomitean hyväksymässä työohjelmassa.

Organisaatiot voivat hakea rahoitusta osallistumalla tarjouskilpailuihin ja/tai ehdotuspyyntöihin.

Rahoitus

Eures-lohkon osuus EaSI-ohjelman kokonaisbudjetista on 18 %.

Taustaa

EU:n neuvosto hyväksyi 15.3.2016 komission ehdotuksen Eures-verkoston vahvistamisesta. Verkostoon voivat vastedes liittyä entistä useammat yhteistyötahot, kuten yksityiset työnvälityspalvelut. Myös Eures-portaalin työpaikkailmoitusten määrää lisätään. Lisäksi työntekijöiden ja avointen työpaikkojen kohtaamista verkossa parannetaan.

Jaa tämä sivu