Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

L-assi PROGESS ta' EaSI

L-immodernizzar tal-politiki soċjali u tax-xogħol

L-assi PROGRESS ta' EaSI jgħin lill-UE u l-pajjiżi tagħha biex itejbu l-politiki fi tliet taqsimiet tematiċi:

Objettivi

 • L-iżvilupp u t-tixrid ta' għarfien kumparattiv u analitiku.
 • L-iffaċilitar ta' skambju effettiv u inklużiv tal-informazzjoni, it-tagħlim reċiproku u d-djalogu.
 • L-għoti ta' appoġġ finanzjarju biex jiġu ttestjati l-innovazzjonijiet tal-politika soċjali u tas-suq tax-xogħol.
 • L-għoti ta' appoġġ finanzjarju lill-organizzazzjonijiet biex iżidu l-kapaċità tagħhom li jiżviluppaw, jippromwovu u jappoġġjaw l-implimentazzjoni ta' strumenti u politiki tal-UE.

Min jista’ jipparteċipa?

L-assi PROGESS ta' EaSI huwa miftuħ għall-korpi, l-atturi u l-istituzzjonijiet pubbliċi u/jew privati kollha, u b’mod partikolari:

 • l-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali;
 • is-servizzi tax-xogħol;
 • il-korpi speċjalizzati previsti skont il-liġi tal-Unjoni;
 • l-imsieħba soċjali;
 • l-organizzazzjonijiet mhux governattivi;
 • l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u l-istituti tar-riċerka;
 • l-esperti fl-evalwazzjoni u fil-valutazzjoni tal-impatt;
 • l-uffiċċji tal-istatistika nazzjonali;
 • il-midja.

Jista’ jappoġġja l-kooperazzjoni mal-organizzazzjonijiet internazzjonali, u b’mod partikolari mal-Kunsill tal-Ewropa, l-OECD, l-ILO u ma' korpi oħra tan-Nazzjonijiet Uniti, u mal-Bank Dinji.

Kif tapplika

L-attivitajiet li se jiġu ffinanzjati huma definiti fi programm ta' ħidma adottat mill-Kumitat tal-Programm.

Biex japplikaw għall-fondi, l-organizzazzjonijiet eliġibbli għandhom iwieġbu għal sejħa għal offerti u/jew għal sejħa għal proposti.

Finanzjament

55% tal-baġit totali ta' EaSI se jiġi allokat għall-assi PROGRESS. 20% ta’ din il-kwota se tkun iddedikata għall-ġlieda tal-qagħad fost iż-żgħażagħ, 45% għall-protezzjoni soċjali, l-inklużjoni soċjali u t-tnaqqis u l-prevenzjoni tal-faqar u 7% għall-kundizzjonijiet tax-xogħol.

Mill-allokazzjoni ġenerali għall-assi Progress, sehem sinifikanti għandu jiġi allokat għall-promozzjoni tal-innovazzjoni soċjali (politika) bħala metodu għall-ittestjar u l-evalwazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi bil-ħsieb li dawn jittejbu għal livell aktar avvanzat.

Ixxerja din il-paġna