Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának PROGRESS területe

A foglalkoztatási és szociális szakpolitikák korszerűsítése

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának PROGRESS területe három tematikus szakasz keretében támogatja az uniós és tagállami szakpolitikák fejlesztését:

A terület céljai

 • Jó minőségű összehasonlító elemzési tudásbázis kialakítása és terjesztése
 • Az eredményes és inkluzív információmegosztás, a kölcsönös tanulás és a párbeszéd elősegítése
 • Pénzügyi támogatás nyújtása a szociális és munkaerő-piaci szakpolitikai innovációk tesztelése érdekében
 • Pénzügyi támogatás nyújtása az uniós és nemzeti szervezeteknek az uniós eszközök és szakpolitikák kialakításához, előmozdításához és támogatásához szükséges kapacitásaik növelése érdekében

Kiknek szól a PROGRESS?

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának PROGRESS területe nyitva áll valamennyi köz- és/vagy magánszférabeli szervezet, szereplő és intézmény, különösen a következők előtt:

 • nemzeti, regionális és helyi hatóságok;
 • foglalkoztatási szolgálatok;
 • az uniós jog által létrehozott szakmai testületek;
 • szociális partnerek;
 • nem kormányzati szervezetek;
 • felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek;
 • értékelő és hatásvizsgáló szakemberek;
 • nemzeti statisztikai hivatalok;
 • média.

A PROGRESS támogatja az együttműködést a nemzetközi szervezetekkel, különösen az Európa Tanáccsal, az OECD-vel, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) és az ENSZ más testületeivel, valamint a Világbankkal.

Pályázati tudnivalók

A támogatható tevékenységeket a programbizottság által elfogadott munkaprogram tartalmazza.

A támogatásra jogosult szervezetek ajánlati felhívások és/vagy pályázati felhívások útján részesülhetnek finanszírozásban.

Finanszírozás

A foglalkoztatás és a szociális innováció európai programjának teljes költségvetéséből 55% a PROGRESS céljaira van elkülönítve. A kvóta 20%-a az ifjúsági munkanélküliség elleni küzdelmet, 45%-a a szociális biztonságot, a társadalmi befogadást, valamint a szegénység megelőzését és visszaszorítását, 7%-a pedig a munkakörülmények javítását szolgálja.

A Progress céljaira szánt összegek zöméből a szociálpolitikai innovációt kell előmozdítani; tesztelés és értékelés után ezek az innovatív megoldások szélesebb körben alkalmazhatók.

Oldal megosztása