Iniciativy EU

Strategie začleňování

Strategie sociálního začleňování vybízí členské státy, aby koordinovaly svůj přístup k boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení a zařadily ho mezi své hlavní politické priority.

Další informace en fr de

Nahoru na stránku

Finanční prostředky

Pro činnosti organizované v rámci Evropského roku 2010 budou v každé zúčastněné zemi vyhlášeny výzvy k předkládání návrhů. Evropská komise nebude přímo udělovat žádné dotace.

Evropská unie finančně podporuje iniciativy v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení prostřednictvím tří hlavních finančních nástrojů:

Další informace

Evropský sociální fond

Evropský sociální fond je určen na podporu zaměstnanosti a zvyšování životní úrovně v celé Evropské unii. Základním principem jsou investice do vzdělávání a odborné přípravy.

Další informace

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci podporuje pracovníky, kteří přišli o práci v důsledku globalizace.

Další informace

PROGRESS

PROGRESS je program Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu. Jeho cílem je povzbudit investice v následujících oblastech:

  • zaměstnanost
  • sociální začlenění a ochrana
  • pracovní podmínky
  • nediskriminace
  • rovnost žen a mužů

Další informace

 

 

 

Nahoru na stránku