Fakta a čísla

Členské státy se v rámci boje proti chudobě dohodly na souboru společných ukazatelů. Budou je využívat k tomu, aby lépe pochopily, co to znamená být chudý.

Chudoba se v EU poměřuje podle příjmů a lidé jsou považováni za ohrožené chudobou, pokud mají příjmy na úrovni 60 % mediánu národního příjmu v jejich zemi nebo příjmy nižší. Přihlíží se také k dalším ukazatelům, jako je míra nezaměstnanosti, kvalita bydlení, přístup k veřejným službám, podíl osob, které nedokončily školní docházku, a přístup ke zdravotní péči.

Fakta a čísla o chudobě a sociálním vyloučení:

  • Ukazatele Eurostatu o chudobě a sociálním vyloučení en
  • Hlavní údaje o chudobě a sociálním vyloučení v Evropské unii en