Τύπος

 

Στην ενότητα αυτή, δημοσιογράφοι μπορούν να βρουν πιο πρόσφατα δελτία Τύπου από την εκστρατεία, φωτογραφίες από εκδηλώσεις και δραστηριότητες που οργανώνει η ΕΕ, ταινίες με θέμα τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό για δημοσιογράφους καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με τον Τύπο για περισσότερες πληροφορίες.

Contacts

EU level contacts