Στοιχεία και Αριθμοί

Σε μια προσπάθεια να καταπολεμήσουν τη φτώχεια, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να χρησιμοποιούν ένα κοινό σύνολο δεικτών με στόχο να κατανοήσουμε καλύτερα τι σημαίνει το να είναι κάποιος φτωχός.

Η φτώχεια στην ΕΕ υπολογίζεται σε σχέση με το εισόδημα, και τα άτομα θεωρούνται ότι «κινδυνεύουν από τη φτώχεια», όταν το εισόδημά τους είναι ίσο ή λιγότερο από το 60% του διάμεσου εισοδήματος της χώρας τους. Συνυπολογίζονται και άλλοι δείκτες όπως τα επίπεδα ανεργίας, οι συνθήκες στέγασης, η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες, τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και η πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη.

Στοιχεία και αριθμοί για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό:

  • Δείκτες της Εurostat για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό en
  • Δείκτες της Εurostat για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό en