Έκθεση πολυμέσων

Εικόνες

Εδώ θα βρείτε φωτογραφίες σχετικά με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό καθώς και φωτογραφίες από εκδηλώσεις μας.

περισσότερα

Βίντεο

Εδώ θα βρείτε βίντεο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος και το θέμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

περισσότερα

Λογότυπο & Καλούδια

Εδώ θα βρείτε υλικό για να “κατεβάσετε”.

περισσότερα