Πρωτοβουλίες της ΕΕ

Η Στρατηγική της ΕΕ σχετικά με την Ενσωμάτωση

Η στρατηγική για την κοινωνική ενσωμάτωση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συντονίσουν τις ενέργειές τους στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τοποθετώντας τη στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας.

Περισσότερες πληροφορίες en fr de

Αρχή της σελίδας

Χρηματοδότηση

Για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους 2010, η υποβολή προτάσεων εκδίδεται στην εκάστοτε συμμετέχουσα χώρα. Δε θα χορηγηθεί απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει οικονομικά τις πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω τριών βασικών χρηματοδοτικών οργάνων:

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Tο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο επικεντρώνεται στην υποστήριξη της απασχόλησης και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε όλη την ΕΕ. Η κατευθυντήρια αρχή είναι η επένδυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση υποστηρίζει τα άτομα που έχασαν τις θέσεις εργασίας τους λόγω της παγκοσμιοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες

PROGRESS

Το PROGRESS είναι το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη. Στόχος του είναι να βελτιώσει τους παρακάτω τομείς:

  • Την απασχόληση
  • Την κοινωνική ενσωμάτωση και προστασία
  • Τις συνθήκες εργασίας
  • Την εξάλειψη των διακρίσεων
  • Την ισότητα μεταξύ των φύλων

Περισσότερες πληροφορίες

 

 

 

Αρχή της σελίδας