Mere om året

Europa står sammen i kampen mod fattigdom og social udstødelse

Næsten 84 millioner europæere lever i fare for at blive ramt af fattigdom, hvilket medfører stor usikkerhed, og at de må undvære ting de fleste ofte tager for givet.

At leve i fattigdom kan føre til en lang række problemer, lige fra ikke at have penge nok til mad og tøj, til at lide under dårlige boligforhold og endda hjemløshed. Fattigdom betyder også at skulle nøjes med begrænsede livsstilsmuligheder, hvilket kan føre til social udstødelse.

På baggrund af dens grundlæggende princip om solidaritet er den Europæiske Union gået sammen med medlemsstaterne om at gøre 2010 til det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. Hovedformålet er at øge den offentlige bevidsthed om disse spørgsmål og give et fornyet løft til EU’s og medlemsstaternes politiske engagement i bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse.

Det ledende princip for året 2010 er at lade de problemer, der rammer de mennesker, som lever med fattigdom og social udstødelse, komme til udtryk, og at inspirere alle europæiske borgere og andre involverede parter til at beskæftige sig med disse vigtige emner.

Året har også til formål at stille spørgsmålstegn ved stereotyper og den almindelige opfattelse af fattigdom. Ved at sætte fokus på EU’s principper om solidaritet og partnerskab opfordrer året 2010 til at tage fat på årsagerne til fattigdom, for dermed at give alle mulighed for fuldt ud at spille en aktiv rolle i samfundet.

Civilsamfundets organisationer og arbejdsmarkedets parter vil slutte sig til deltalandene og Europa-Kommission for at iværksætte en lang række aktiviteter igennem hele året 2010.

 

I alle EU’s medlemsstater samt Norge og Island bliver der afviklet nationale og lokale begivenheder. Disse aktiviteter omfatter oplysningskampagner, workshops og informationsseminarer på skoler. Film, magasiner og andet informationsmateriale vil blive produceret for at hjælpe folk til at forstå, hvordan fattigdom og social udstødelse påvirker deres samfund, og, for de der er direkte berørt, at øge bevidstheden om deres rettigheder.

Sammen med fremtrædende personligheder vil mennesker, som har oplevet fattigdom, fungerer som kampagnens ambassadører, hvilket skal øge synligheden og troværdigheden af årets aktiviteter samt opfordre andre til at involvere sig.

De juridiske rammer for det europæiske år 2010

Baggrundsoplysninger

Fattigdom og social udstødelse i den Europæiske Union i tal

  • Social beskyttelse og social integration i Europa – Nøgledata og -tal 2008 en fr
  • Fattigdomsindikatorer 2006 en
  • Andre Eurostat-indikatorer en

 

Gør noget

Ønsker du at deltage aktivt i kampen mod fattigdom og social udstødelse og medvirke i en europæisk kampagne?

mere

Bekæmpelsen af fattigdom

Alle kan blive ramt af fattigdom på ét eller andet tidspunkt i livet. Der er imidlertid visse grupper af mennesker, som har større risiko for at rammes af fattigdom, såsom familier med børn - især store familier og enlige forældre - ældre, handicappede og indvandrere.

mere

Stemmer i kampen mod fattigdom og udstødelse

Her finder du citater fra ambassadører, civilsamfundet og folk, der er ramt af fattigdom.

mere

Deltagerlande

Her finder du oplysninger om de lande, der deltager i det europæiske år. Der er 29 deltagerlande: De 27 medlemsstater samt Island og Norge. De skal medvirke til at gennemføre året på internationalt plan.

mere