Φωνές ενάντια στη φτώχεια και τον αποκλεισμό

Αποσπάσματα συνεντεύξεων από την Ευρωπαϊκή Διάσκεψη - Φτώχεια, πραγματικότητα και αντιλήψεις: η επικοινωνιακή πρόκληση 29 Οκτωβρίου 2009”.

 

Βίντεο διαθέσιμα μόνο στα Αγγλικά

 

Marie Donnelly

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης
Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών
Διευθύντρια πόρων και Επικοινωνίας

 

William Crawley

Δημοσιογράφος και Ανταποκριτής
BBC Βόρειας Ιρλανδίας

 

Fintan Farrell

Διευθυντής του European Anti-Poverty Network (EAPN)

 

Paul Stamper

TNS Opinion

 

David Seymour

Συγγραφέας του 'Reporting poverty: a practical guide for journalists'

 

Αντώνης Παπακώστας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας,
Επικεφαλής της Μονάδας Έρευνας και Πολιτικής Ανάλυσης