Over het jaar

Europa werkt samen om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden

Bijna 84 miljoen Europeanen leven op de rand van de armoedegrens. Dat wil zeggen dat ze een onzeker bestaan leiden en het zonder basisbehoeften moeten stellen die de meeste mensen als vanzelfsprekend ervaren.

Een leven onder de armoedegrens kan allerlei problemen tot gevolg hebben, van niet genoeg geld hebben voor eten en kleding tot slechte huisvesting of zelfs dakloos zijn. Armoede beperkt mensen ook in de keuzen die ze hebben op allerlei andere gebieden, wat kan leiden tot sociale uitsluiting.

Geïnspireerd door haar belofte van solidariteit, bundelt de Europese Unie haar krachten met de Lidstaten om 2010 het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting te maken. De belangrijkste doelstellingen zijn de bewustmaking van de bevolking van deze problemen, en een hernieuwde politieke inzet van de EU en de individuele lidstaten om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden.

Het uitgangspunt van het Jaar is mensen die met armoede en sociale uitsluiting worden geconfronteerd een stem te geven en bij alle Europese burgers en andere betrokkenen meer begrip te kweken voor deze belangrijke kwesties.

Het Jaar heeft ook als doelstelling de stereotypen en stigmatisatie van armoede tegen te gaan. Met het oog op de EU-principes van solidariteit en partnerschap, is 2010 een oproep om de oorzaken van armoede te bestrijden, zodat iedereen de kans krijgt om actief deel te nemen aan de samenleving.

De deelnemende landen en de Europese Commissie zullen worden bijgestaan door maatschappelijke organisaties en sociale partners om in 2010 allerlei activiteiten te organiseren.

In januari en december worden er twee conferenties georganiseerd op Europees niveau; door middel van een initiatief op kunstgebied wordt er een brug geslagen tussen mensen die te maken hebben met armoede en sociale uitsluiting en de creatieve wereld; en op speciale trainingsdagen worden met de media en besluitmakers nieuwe inzichten in deze complexe kwesties besproken.

In alle EU-lidstaten en in Noorwegen en IJsland vinden er op nationaal en lokaal niveau evenementen plaats. Er worden onder andere campagnes gevoerd om meer begrip te kweken en op scholen worden workshops en informatiebijeenkomsten georganiseerd. Verder worden er films, tijdschriften en ander informatiemateriaal geproduceerd om mensen duidelijk te maken hoe armoede en sociale uitsluiting hun gemeenschap beïnvloedt en om degenen die direct betrokkenen zijn op de hoogte te brengen van hun rechten.

Niet alleen bekende persoonlijkheden, maar ook mensen die armoede aan de lijve hebben ondervonden, treden op als ambassadeur van de campagne. Zij maken de activiteiten van het Jaar zichtbaarder en geloofwaardiger en hopen zoveel mogelijk anderen bij het initiatief te betrekken.

Juridisch kader van het Europees Jaar 2010

Achtergrondinformatie

Cijfers over armoede en sociale uitsluiting binnen de Europese Unie

  • Sociale bescherming en sociale integratie in Europa - feiten en cijfers 2008 en fr
  • Indicatoren betreffende armoede 2006 en
  • Meer Eurostat-indicatoren en

Actie ondernemen

Wilt u actief meedoen aan de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting en deelnemen aan een Europese campagne?

meer

Armoedebestrijding

Iedereen kan op een bepaald moment worden blootgesteld aan armoede. Sommige groepen mensen lopen echter een groter risico dan anderen, zoals gezinnen - vooral gezinnen met veel kinderen en alleenstaande ouders - senioren, gehandicapten en immigranten.

meer

Geluiden tegen armoede en uitsluiting

Hier vindt u uitspraken van ambassadeurs, burgers en mensen die armoede lijden.

meer

Deelnemende landen

Hier vindt u informatie over de landen die deelnemen aan het Europees Jaar. Het zijn er 29: de 27 lidstaten plus IJsland en Noorwegen. De landen zorgen voor de uitvoering van het Jaar op nationaal niveau.

meer