Partners

Naast de deelnemende landen staan ook internationale organisaties, Europese instellingen, maatschappelijke organisaties en de media achter de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. In heel Europa nemen ze deel aan de activiteiten en steunen ze het hele jaar lang de doelstellingen van het Europees Jaar 2010.

Als u ook wilt deelnemen en partner wilt worden van het Europees Jaar 2010, stuur dan een e-mail naar 2010againstpoverty@ec.europa.eu.

Burgermaatschappij

Hier vindt u links naar maatschappelijke organisaties die bij het Jaar betrokken zijn. Dit zijn niet-gouvernementele organisaties, denktanks, stichtingen en lokale en regionale overheden.

meer

Deelnemende landen

Hier vindt u informatie over de landen die deelnemen aan het Europees Jaar. Het zijn er 29: de 27 lidstaten plus IJsland en Noorwegen. De landen zorgen voor de uitvoering van het Jaar op nationaal niveau.

meer

Internationale Organisaties

Hier vindt u links naar de internationale organisaties die deelnemen aan het Europese Jaar.

meer

Lokale en regionale autoriteiten

Hier vindt u informatie over de lokale en regionale overheden die deelnemen aan het Jaar.

meer

Europese organen

Hier vindt u informatie over de Europese instellingen die deelnemen aan het Jaar.

meer